SZTE, TTIK, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
SZTE, TTIK, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Toldi József a biol. tud. doktora, egyetemi tanár
6726, Szeged ,Közép fasor 52., Tel.: +36 (62) 544-149, Fax: +36 (62) 544-291, email: mvaradi@bio.u-szeged.hu

   Telefonkönyv | ETR |                                                                                                                                                                                             English

DR. FARKAS TAMÁS

Személyes adatok:


Név: Farkas Tamás

Születési hely, idő: Körmend, 1971. május 25.

Levelezési cím: SZTE, Élettani Szervezettani és Idegtudományi Tanszék,
Szeged 6726, Közép fasor 52.

Nemzetiség: magyar

Családi állapot: nős, egy gyermek apja

 

Tanulmányok és szakmai előmenetel:


1985–1989: Kölcsey Ferenc Gimnázium, Körmend

1989–1994: József Attila Tudományegyetem, Szeged, biológia–kémia szak

1994–1998: PhD-hallgató a József Attila Tudományegyetem Összehasonlító Élettani Tanszékén,Szeged,  Neurobiológia PhD-program, Idegi plaszticitás alprogram

1998: PhD-fokozat megszerzése Az idegi plaszticitás tanulmányozása patkány szomatoszenzoros és motoros kérgén  címmel benyújtott disszertációval

1998 április – 1999 november: posztdoktori ösztöndíjas a Szegedi Tudományegyetem Összehasonlító Élettani  Tanszékén

1999 december – 2000 október: egyetemi tanársegéd az SZTE Összehas. Élettani Tanszékén

2000 novembertől: egyetemi adjunktus az SZTE Összehas. Élettani Tanszékén

2005 júniustól: egyetemi docens az SZTE Élettani Szervezettani és Idegtudományi Tanszékén

 

Tudományos aktivitás:


 Kutatási témám az emlős központi idegrendszer akut illetve krónikus sérülésekre adott válaszainak tanulmányozása, ezen belül a szenzoros depriváció ill. denerváció, fokális és globális ischémia, valamint az Alzheimer-kór pathológás tüneteit kialakító mechanizmusok és a lehetséges neuroprotektív stratégiák felderítése, valamint az agyi plaszticitás változásának nyomon követése az agykéregben és a hippocampusban. Kísérleteimben magatartási, konvencionális elektrofiziológiai (
in vivo altatott állaton kiváltott potencál térképezés, és in vitro agyszelet-technikával patch-clamp és mezőpotenciál mérések, LTP indukció) valamint neuromorfológiai (dendrittüske sűrűség mérése) módszereket alkalmazok.

 

Oktatási aktivitás:


 1994 óta vezetek gyakorlatokat (Összehasonlító élettan gyakorlat) valamint előadásokat (Összehasonlító élettan, Pszichofiziológia, Modern módszerek a neurobiológiában) biológus és biológia BSc, MSc és PhD hallgatóknak a Szegedi Tudományegyetem Élettani Szervezettani és Idegtudományi Tanszékén. 1998 óta folyamatosan szakvezetője voltam, és vagyok biológus és doktorandusz hallgatóknak.

 

Ösztöndíjak/külföldi kutatóutak:
 
Részvétel a göttingeni Georg–August–Universität nappali szakos biológus képzésében Tempus program keretében (1993, 3 hónap)

14 hónap kutatómunka a göttingeni Georg–August–Universität Anatómiai Intézetében, ebből 10 hónap DAAD, a többi Tempus és SFB pályázatok segítségével 1996–1997–ben

8 hónap kutatómunka a göttingeni Georg–August–Universität Anatómiai Intézetében, ebből 6 hónap Humboldt ösztöndíj 2000–ben, fogadó: Joachim-Rudolf Wolff professzor

Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj 2001 - 2004 között (3 év)

1 hónap kutatómunka Dr. Harkány Tibor laboratóriumában, Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Karolinska Institutet, Stockholm, Svédország, 2004

Bolyai János kutatási ösztöndíj 2005-2008 és 2009-

2 hónap kutatómunka Dr. Harkány Tibor laboratóriumában, Department of Medical Biochemistry and Biophysics,Karolinska Institutet, Stockholm, Svédország, 2006
 

Pályázatok:

2005-2008 Az Alzheimer- és Parkinson kór potenciális gyógyszereinek vizsgálata in vitro és in vivo elektrofiziológiai módszerekkel (DNT OR107-es alprogram)


2002-2005 Szteroidok hatása a központi idegrendszeri neuronok aktivitására, plaszticitására, a kéreg reorganizációjára (OTKA F37407)

 

Nyelvismeret:


Angol középfokú C típusú állami nyelvvizsga (2000)

Német középfokú C típusú állami nyelvvizsga (1989)

A göttingeni egyetem lektorátusának DSH vizsgája (felsőfokú állami német nyelvvizsga ekvivalens; 2000)

 

Társasági tagság:


Magyar Idegtudományi Társaság (MITT)

Magyar Élettani Társaság (MÉT)

Magyarországi Humboldt-Egyesület (MHE)

 

Publikációk:


Publikációk száma:
32

Nemzetközi konf. absztrakt: 13

Kumulatív impakt faktor (2009) 87,106 cikk; 12,951 konferencia absztrakt

Összes impakt faktor (2009): 100,057

Citációk száma: 302 (önhivatkozással 366)

Utoljára frissítve: 2011.02.09