< Az Alapítványról

 

Az alapítvány elnevezése: Az Élettan Szegedi Oktatásának és Kutatásának Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány
Az alapítvány idegen nyelvű elnevezése: Foundation for Education and Reserch in Physiological Sciences
Az alapítvány székhelye: 6726 Szeged Közép fasor 52.
Az alapítók megnevezése: Dr. Fehér Ottó, Dr. Toldi József


Az alapítvány célja
Az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. § c) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket látja el:
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

Az Alapítók szándéka, hogy ezen Alapítvány létrehozásával tevőlegesen hozzájáruljanak  ahhoz, hogy Szeged városában az élettudományok oktatása és e területen folyó kutatások támogatása szélesebb társadalmi összefogást és – a jelenleg rendelkezésre álló keretet meghaladó - effektív anyagi segítséget kapjon.  Ezen Alapítvány létrehozásával kívánják az ilyen irányú támogatások, támogatói szándékok széles körben megnyilvánuló koncentrálódását elérni, és konkrét programokban való hatékony megvalósulásukat elősegíteni.

A fentiek megvalósítása érdekében kitűzött célok:
1./ Biológiai és orvosi kutatások támogatása
2./ Kiemelkedő tudományos eredmények létrehozásának támogatása
3./ 35 év alatti kutatók tudományos konferenciákon való részvételének támogatása
4./ Kutatói ösztöndíjak biztosítása
5./ Szakmai rendezvények, konferenciák szervezése és támogatása
6./ Szakmai kiadványok gondozása és támogatása
7./ Oktatási segédeszközök beszerzésének a támogatása
8./ Kutatási műszerek beszerzésének a támogatása
9./ Népszerű ismeretterjesztő előadások támogatása
10./ Nemzetközi szaktekintélyek meghívásának a finanszírozása
Az elsődleges célokon túlmenően az alapítvány Kuratóriuma jogosult más, – a fenti célokhoz szorosan kapcsolódó, és azokkal ellentétben nem álló  -  konkrét támogatási célokat is meghatározni.
A fentiekben felsorolt, illetve a kuratórium által meghatározott támogatási célok nem állhatnak ellentétben a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. Törvény rendelkezéseivel.

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.: 11100403-18475630-10000001-HUF

Az Alapítvány adószáma: 18475630-2-06

A Kuratórium elnöke:
Dr. Párducz Árpád

A Kuratórium tagjai:
Dr. Barzó Pál
Dr. Farkas Tamás
Dr. Tamás Gábor
Dr. Vécsei László

A Felügyelő bizottság tagjai:
Dr. Kis Zsolt
Duda Ernő

 

Vissza