14 | 09 | 30.

Sajtóközlemény


Sikeresen zárult az Avidin Kft és a Szegedi Tudományegyetem Modern metabolizmus és szöveti eloszlás vizsgálati módszerek beállítására irányuló projektje

 

Az Avidin Kutató, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft, valamint a Szegedi Tudományegyetem konzorciumot hozott létre a „Modern metabolizmus és szöveti eloszlás vizsgálati módszerek beállítása, alkalmazása gyógyszerhatóanyagok preklinikai kutatás-fejlesztésében” című projekt megvalósítására. Az összesen 175,35 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesülő projekt befejezésére 2014. szeptember 3-án került sor. A projekt összköltsége közel 219,3 millió forint volt.

 

A kismolekulán alapuló originális gyógyszerkutatás klinika előtti fázisai a molekula felfedezésén át, a vezérmolekula optimalizációján keresztül a preklinikai vizsgálatokig tart. A preklinikai módszerek a hatásosság vizsgálatán túl elsősorban a fejlesztés alatt álló molekula biztonságossági tanulmányozását öleli fel. A molekulák hatásosságát, de toxicitását is nagyban befolyásolja azok felszívódása, metabolizmusa, szöveti eloszlása és kiürülése.

A jelen projekt fő célja a gyógyszeriparban alkalmazható új technológiák és módszerek kidolgozása és szolgáltatások kiépítése volt, mely a gyógyszeriparban hasznosítható hatóanyagok fejlesztése során azok metabolizmusát vizsgálja. További célunk volt hagyományos vizsgálatok beállítása, optimalizálása és ezáltal szolgáltatások kiépítése. Ezek a metabolizmus vizsgálatok különböző elemeit tartalmazzák, úgymint gyógyszert metabolizáló enzimek gátlását, és a metabolizmus fenotípusának meghatározását. Amíg a korábbi a káros gyógyszerkölcsönhatások kimutatását célozza, addig a fenotípusvizsgálat az adott gyógyszerhatóanyag lebontásáért felelős enzimeket mutatja ki, valamint a metabolizmus során kapott metabolitokat azonosítja. Ez utóbbi azért is fontos, mert az egyes metabolitoknak eltérő mellékhatásai lehetnek, amelyet még a gyógyszerfejlesztés korai fázisában ki kell szűrni.

A jelen pályázatban kidolgozott technológiák (metabolizmus profil és gyógyszerkölcsönhatások vizsgálata analitikai, fluoreszcens, lumineszcens és genomikai eszközökkel) és szolgáltatások egyedi lehetőséget biztosítanak a pályázó vállalkozás számára. Az első három évben elsősorban hazai bevételekre számítunk, majd a fokozatos nemzetközi marketing tevékenységünknek köszönhetően a negyedik évtől növekvő exportbevételt tervezünk. Mivel ezeknek a szolgáltatásoknak a költségei arányosan a fejlesztésre fordítódnak, és a kivitelezéshez a bevétel arányához képest kismértékű dologi költséggel járnak (állattartás, fluoreszcens és lumineszcens reagensek), ezért a nettó árbevétel viszonylag nagyarányú.
A pályázat keretein belül megvalósítottuk a lumineszcens reagensek szintézisét, melyek metabolikus vizsgálatokban saját gyógyszerkutatási projektjeinkben és szolgáltatásokban fogunk alkalmazni.

 

 A projektről bővebb információt a www.avidinbiotech.com oldalon olvashatnak.