A vér fajsúlyának mérése

A vér, illetve a plazma fajsúlyának mérése nagy gyakorlati jelentőségű, mivel a plazma fajsúlyából annak fehérjetartalmára, a vér és plazmafajsúly viszonyából pedig a vér hemoglobin-tartalmára lehet következtetni. A plazma fajsúlya: 1.027 A vörösvérsejt fajsúlya: 1.096

A PHILIPS és munkatársai által kidolgozott eljárás elve a következő: ha fehérjetartalmú oldatot csöppentünk réz-szulfát oldatba, a csepp felületén rézproteinát-réteg keletkezik, mely a csepp belsejét lezárja, így az - legalábbis egy ideig - szilárd részecskékhez hasonlóan viselkedik. Ha fajsúlya kisebb a réz-szulfáténál, a csepp a felszín felé mozog, ha nagyobb, lesüllyed, ha azzal egyenlő, 10-20 mp-ig lebeg. Az eljárás kiviteléhez ezért a vér 1,060-as, ill. a plazma 1,026-os fajsúlyát felölelő tartományban réz-szulfát-oldatsorozatot kell készítenünk. Réz-szulfát-oldatsorozat készítése törzsoldatból kiindulva történik. A törzsoldathoz 170 g kristályos réz-szulfátot feloldunk 1002 ml vízben. Ennek fajsúlya 1,100, melyet piknométerrel ellenőriznünk kell. A következőkben 1,038-tól 1,064-ig, 0,002 fajsúlyértékkel emelkedő sorozatot állítunk eIő. A kívánt fajsúlyú oldathoz a törzsoldatból annyi ml-t mérünk be egy kémcsőbe, hogy az a kívánt fajsúlyérték utolsó két számjegyénél 1-gyel kevesebb legyen: pl.1,040-es fajsúlyú oldathoz 3,9 ml-t, majd ezt 10 ml-re feltöltjük. Az eljárás kivitele. Alvadásgátolt vért pipettából kb. 0.5 cm magasságból belecseppentjük olyan oldatba, melynek fajsúlya a várható értékhez közel van. Ha a csepp lesüllyed, a magasabb, ha felemelkedik, az alacsonyabb fajsúlyú oldatok irányában folytatjuk az eljárást, mindaddig, amíg a csepp lebegve marad. Ezen oldat fajsúlya adja meg a keresett fajsúlyértéket. A plazma fajsúlyából annak százalékos fehérjetartalmára a vér fehérjetartalmának meghatározásánál alkalmazott táblázat alapján következtethetünk.