ÉLETTANI GYAKORLATOK


Tartalom

1. BEVEZETÉS
A laboratóriumi munka rendje
Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások
Az állatkísérletek etikai szabályai
Kísérleti műtéttani alapismeretek
Sebészeti műszerek és használatuk
2. MŰSZERISMERET ALAPJAI
Ingerlők
Átalakítók, erősítők
Adatfeldolgozó és megjelenítő készülékek
3. A SEJTMEMBRÁN MŰKÖDÉSE
Az akciós potenciál
A feszültségzár módszer (Voltage-clamp)
A folt-feszültségzár (Patch-clamp) módszer
Egyenáram hatása az idegre
Anelektrotónus
Katelektrotónus
A gerinces axonok osztályozása
Béka ideg preparátum készítése
Extracelluláris akciós potenciálok elvezetése és a rostkomponensek szétválasztása
Anyagok és eszközök
4. AZ IZOMMŰKÖDÉS ÉLETTANA
Túlélő simaizom preparátumok vizsgálata
Anyagok és eszközök
Patkány emésztőrendszerének felépítése és szabályozása - Patkány vastagbél
Csiganyelőcső (gyomor)
Törpeharcsa gyomor
Patkány uterus (méh)
Kísérletek harántcsíkolt vázizom készítményeken
Anyagok és eszközök
Az ideg-izom preparátum elektromos ingerlése során megfigyelhető jelenségek
ACh kontrakúra vizsgálata, dózis-hatásgörbe felvétele, egyéb anyagok vizsgálata
5. TESTFOLYADÉKOK ÉLETTANA
A vérsüllyedés sebességének mérése sertés vérből
A vörösvérsejtek ozmotikus rezisztenciájának vizsgálata sertés vérben
A vér és vérplazma relatív viszkozitásának mérése
Hematokrit érték meghatározása
A vér pH-jának meghatározása
A vér szárazanyag-tartalmának mérése
A vér fehérjetartalmának meghatározása
A vér fajsúlyának mérése
Vérpigmentek spektroszkópiája
Az AB0 vércsoport meghatározása
Az Rh-vércsoport rendszer
Vér vizsgálata natív állapotban és vérkenetben
A vérzési idő, a vérzés csillapodás és a véralvadás
A vörösvérsejtszám meghatározása vérben
A fehérvérsejtszám (fhv) meghatározása vérben
Festett vérkenet készítése, kvalitatív vérkép
A hemoglobin mennyiségének meghatározása fotometriás úton
6. A nedvkeringés élettana
Vizsgálatok in situ szíven
Elméleti alapismeretek
Anyagok és eszközök
Preparálás
Kísérlet menete
Értékelés
Vizsgálatok izolált szíven
Elméleti alapismeretek
Anyagok és eszközök
Preparálás
Kísérlet menete
Értékelés
A perifériás keringés vizsgálata
Elméleti alapismeretek
Anyagok és eszközök
Kísérletek
Jegyzőkönyvek
A vérnyomás, a légzés és az EKG együttes vizsgálata emlősön
Elméleti alapismeretek
A gyakorlatok során bekövetkező változások magyarázata
Anyagok és eszközök
Preparálás
A kísérletek menete
Értékelés
Jegyzőkönyv
Ábrák
Humán EKG értékelése
7. A LÉGZÉS ÉLETTANA
Az éti csiga (Helix pomatia) légzésének vizsgálata
A halak légzésének vizsgálata
A kecskebéka légzése
Az éti csiga és a patkány O2-fogyasztásának mérése
A légzésszám és a vitálkapacitás mérése emberen
A kilégzett levegő CO2-tartalmának kimutatása Müller-féle készülékkel
Harvard step-teszt
8. AZ EMÉSZTŐ ÉS KIVÁLASZTÓ SZERVRENDSZER ÉLETTANA
Emésztés és kiválasztás
Az ember nyálának kémiai összetétele és fermentatív sajátságai
A vizelet fizikai és fiziko-kémiai jellemzőinek tanulmányozása
A húgysav izolálása vizeletből
A kreatinin kimutatása vizeletből Jaffe szerint
Foszfátok kimutatása vizeletből
Só és vízháztartás hatása a vese működésére patkányon.
Elméleti alapismeretek
Só és vízháztartás hatása a vese működésére patkányon - Gyakorlat
Húgyhólyag preparálása
Kreatinin-clearance meghatározása
Sódiurezis és ozmotikus diurezis előidézése
Só és vízterhelés hatása a vese működésére
Különböző kémiai anyagok hatása
Anyagok és eszközök
9. ENDOKRIN RENDSZER ÉLETTANA
Belsőelválasztás
Elméleti alapismeretek
Anyagok és eszközök
Kísérletek
10. ÉRZÉKELÉS ÉLETTANA
Audiometria
A csontos hangvezetés vizsgálata (Rinne-féle kísérlet)
A hangirány érzékelése
A látásélesség meghatározása
Szemtükrözés
Az akkommodáció kimutatása tüllháló kísérlettel
A szem közelpontjának kimutatása
A vakfolt kimutatása
Kontraszt jelenségek
Be és kikapcsolási effektus
A retinális utóképek
Az emberi szem optikai hibái
A látótér vizsgálata
Látótérvizsgálat Goldmann-féle periméterrel
Mechanorecepció - A nyomásérzékelés vizsgálata emberen
A tapintási (taktilis) feloldóképesség megfigyelése emberen
A hőérzés vizsgálata - A hideg és meleg alapingerek érzékelésének vizsgálata
A hőérzés vizsgálata - A Weber-féle illúzió megfigyelése
11. REFLEXVIZSGÁLATOK
Reflexvizsgálatok emberen
Exteroceptív (bőr )reflexek
Proprioceptív reflexek
Reakcióidő mérése emberen
Sértetlen béka reflexeinek vizsgálata
Megfordulási reflex
Iránytű-reflex (Compass-reflex)
Cornea-reflex
Menekülési reflex
Mozdulatlansági reflex
Reflexvizsgálatok spinális békán
Átkarolási reflex
Törlőreflex
Reflex-irradiáció
Reciprok innerváció
Reflexidő mérése spinális békán
Szummáció
A nagyagy és a középagy eltávolításának következményei békán
A nagyagyvelő eltávolítása
A nagyagyi féltekék, a közti- és középagy együttes eltávolítása.
Szecsenov-féle reflexgátlás
12. KÖZPONTI IDEGRENDSZER
Az agy működését kísérő elektromos jelenségek elemzése
Elektroenkefalográfia (EEG)
Az agykérgi térpotenciálok (ECoG) elvezetése patkányon
ECoG elvezetés altatott patkányon
Éber, viselkedő állatokon történő folyamatos ECoG elvezetés
Kiváltott potenciálok elvezetése és elemzése
Jegyzőkönyv

Az ábrák listája

1.1. Sebészeti műszerek
2.1. A négyszögimpulzus
3.1. Voltage-clamp
3.2. Egyenáram hatása az idegre
3.3. A n. ischiadicus kilépése a gerincvelőből
4.1. A gyomor, a duodenum és a pancreas paraszimpatikus beidegzése
4.2. A gyomor-bél traktus belső és külső beidegzése a bélfal átmetszeti képén
4.3. A gyomor-bél huzam noradrenerg- és kolinerg beidegzése és hatása a simaizom működésére
4.4. Béka ideg-izom preparátum készítése 1.
4.5. Béka ideg-izom preparátum készítése 2.
5.1. Westergren-állvány
5.2. Ostwald-féle viszkoziméter
5.3. Abbe féle refraktométer
5.4. Szárazanyagtartalom
5.5. A vér fehérje tartalma
5.6. Hemoglobin, oxihemoglobin spektruma
5.7. AB0 vércsoport meghatározása
5.8. Vérkenet készítése
5.9. Melangeur pipetta (piros keverővel)
5.10. Bürker kamra
6.1. Éti csiga belső szervei
6.2. In situ szív spontán kontrakciói
6.3. Elektromos ingerek hatása a szívműködésre
6.4. In situ békaszív spontán kontrakciói
6.5. Elektromos ingerek hatása a szív működésére
6.6. In situ békaszív spontán kontrakciói
6.7. Hűtés hatása a szívműködésre
6.8. In situ békaszív működése Stannius I. ligatura előtt
6.9. Stannius I. ligatura után alkalmazott küszöb feletti inger hatása
6.10. 10 X inger hatása
6.11. Kontroll szív
6.12. Szerotonin hatása
6.13. Kontroll
6.14. Acetilokolin hatása
6.15. Kontroll
6.16. Emelt K+ koncentráció hatása
6.17. Kontroll
6.18. A kalcium hatása
6.19. Kontroll
6.20. Az ACh hatása
6.21. Kontroll
6.22. A noradrenalin hatása
6.23. A vérnyomás és az áramlási sebesség változásai a negyvérkör egyes szakaszain
6.24. Vérnyomásmérérs
6.25. Laewen-Trendelenburg kísérlet
6.26. Riva-Rocci-féle szfigmomanométer
6.27. Perifériás receptorok
6.28. A vérnyomás szabályozása
6.29. Agytörzsi légzési neuronok
6.30. Az EKG szakaszai
6.31. Az emberi szív EKG jelei az Einthoven-féle elvezetésekben
6.32. Az arteri carotis communis elhelyezkedése
6.33. A pajzsmirigy elhelyezkedése
6.34. A carotis preparálása
6.35. Jegyzőkönyv
6.36. Alkalmazott hatóanyagok
6.37. Anyaghatások I.
6.38. Anyaghatások II.
6.39. Anyaghatások III.
6.40. Anyaghatások IV.
6.41. Adrenalin hatása
6.42. Trend analízis
6.43. EKG jel a n. vagus ingerlése előtt
6.44. EKG jel a n. vagus ingerlése után
7.1. A halak kopoltyújának vázlatos szerkezete és működése
7.2. A kecskebéka légzési folyamatai vázlatosan
7.3. O2-fogyasztás mérő készülék
7.4. Tüdõtérfogatok és mérésük
7.5. Müller-féle készülék
7.6. Különböző állatok és az ember alap-energiaforgalom értékei (KJ/m2.h)
7.7. Az RQ és az O2 hőegyenértéke közötti összefüggés
7.8. Tápanyagok RQ értékei
8.1. Az emlősvizelet üledékében előforduló kristályok
8.2. A húgyhólyag elhelyezkedése
8.3. A húgyhólyag elhelyezkedése II.
8.4. Húgyhólyag elhelyezkedése
8.5. Vena jugularis elhelyezkedése
9.1. A menstruációs ciklus hormonszint változásai
9.2. A hipotalamusz és a hipofízis
9.3. A vese és a mellékvese elhelyezkedése
9.4. A pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy elhelyezkedése patkányban
9.5. A máj és a hasnyálmirigy patkányban
9.6. Patkány hipofízis dorzális felszíne
9.7. Patkány hipofízis portális érrendszere
9.8. Békabőr melanoforái
9.9. Patkány hüvelyfal és hüvelykenet mikroszkópos képe az ösztrusz ciklus különböző fázisaiban
9.10. Hím patkány kasztrálása
10.1. Audiogram ép hallás esetén
10.2. Vezetéses nagyothallás audiogramja
10.3. Idegi (percepciós) nagyothallás audiogramja
10.4. A hangirány érzékelése
10.5. A Kettessy-féle látásélesség vizsgáló tábla
10.6. A látószög
10.7. Látásélesség vizsgálata
10.8. Szemtükrözés elve
10.9. A szemfenék képe
10.10. A vakfolt kimutatása
10.11. A széli kontraszt
10.12. Világossági kontraszt
10.13. Szimultán kontraszt
10.14. Helmholtz-féle kontrsztvizsgáló korong
10.15. Retinális utóképek
10.16. A gömbi eltérés
10.17. Placido-féle keratoszkóp
10.18. A monokuláris és binokuláris látótér
10.19. Íves periméter
10.20. Goldmann-féle periméter
11.1. Exteroceptív-reflexek
11.2. Proprioceptív-reflexek
12.1. Sink and source teória
12.2. EEG hullámok
12.3. EEG elektródok elhelyezése
12.4. Anyagok és eszközök
12.5. A patkánykoponya felülnézetben
12.6. 8 csatornás EEG készülék
12.7. Stereotaxias készülék
12.8. Coronalis metszet stereotaxias atlaszban
12.9. Kiváltott potenciálok elvezetésének módja
12.10. A kiváltott potenciál
12.11. Epilepsziás görcsfókusz

A táblázatok listája

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.1.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.1.
9.2.
9.3.