Reakcióidő mérése emberen

Előzetes instrukciók alapján a vizsgálandó személy egy meghatározott motoros válaszreakciót hajt végre (egy kapcsológombot kell megnyomnia) a véletlenszerűen alkalmazott szenzoros inger megjelenésére.

A reakcióidő az az időtartam, ami az inger megjelenése és a válaszreakció kezdete között eltelik. Szenzoros ingerként leggyakrabban hangingert alkalmaznak. A reakcióidőmérő a következő részegységekből áll: a hanginger bekapcsolására szolgáló véletlenszerűen működő (random) generátor, hangszóró, időmérő (impulzusszámláló) és egy kapcsoló, ami az időmérőt leállítja. A véletlen-generátor - beállítható időtartamon belül - véletlenszerűen indul, bekapcsolja a hangot, és elindítja az időmérőt. Amikor a vizsgált személy megnyomja a kapcsolót, az időmérő számkijelzője leáll, és a reakcióidő ms-os pontossággal leolvasható.

Határozzuk meg hallgatótársaink és saját magunk reakcióidejét. Végezzünk el legalább 10 meghatározást. Számítsuk ki a reakcióidők átlagát és szórását. Hasonlítsuk össze az egyes vizsgált személyek reakcióidő értékeit.

A reakcióidő hossza függ a motivációs szinttől, a figyelem fokától és szelektivitásától, percepciós folyamatoktól. Fáradt vizsgálati személyen jelentősen megnyúlt reakcióidőt mérhetünk. A vizsgálat fontos munkalélektani eljárás, s kötelezően alkalmazzák pályaalkalmassági vizsgálatoknál (pl. autóvezetői jogosítvány megszerzése).