11. fejezet - REFLEXVIZSGÁLATOK

Tartalom

Reflexvizsgálatok emberen
Exteroceptív (bőr )reflexek
Proprioceptív reflexek
Reakcióidő mérése emberen
Sértetlen béka reflexeinek vizsgálata
Megfordulási reflex
Iránytű-reflex (Compass-reflex)
Cornea-reflex
Menekülési reflex
Mozdulatlansági reflex
Reflexvizsgálatok spinális békán
Átkarolási reflex
Törlőreflex
Reflex-irradiáció
Reciprok innerváció
Reflexidő mérése spinális békán
Szummáció
A nagyagy és a középagy eltávolításának következményei békán
A nagyagyvelő eltávolítása
A nagyagyi féltekék, a közti- és középagy együttes eltávolítása.
Szecsenov-féle reflexgátlás

Reflexvizsgálatok emberen

Emberen a bőrreflexeket és a proporioceptív reflexeket könnyen tanulmányozhatjuk. A bőrreflexeket exteroceptív reflexeknek is nevezzük, mivel a kiváltó inger a külvilág felől éri a szervezetet. A proprioceptív reflexek az interoceptív reflexek csoportjába tartoznak, mivel az inger magában az izomban keletkezik (az izom feszítése, nyújtása révén a proprioceptorok kerülnek ingerületbe). A reflexeket mindig a test szimmetrikus pontjain váltjuk ki annak érdekében, hogy az esetleges oldalkülönbségeket könnyen észrevehessük.

Exteroceptív (bőr )reflexek

Cornea-reflex

Ha a corneát egy vattaszállal megérintjük, a m. orbicularis oculi kontrakciója és szemhéjzárás következik be. Narkózis alatt és eszméletlen személyeken a reflex nem váltható ki.

Hasfali-reflex (Hasbőr-reflex)

Ha a test hossztengelyére merőlegesen, a hasfalon tompa tárgyat húzunk végig, a m. rectus abdominis kontrahál és a köldök elmozdulása figyelhető meg. A reflex sovány egyéneken különösen jól látható.

Talpreflex

Ha a talp bőrén tompa tárgyat húzunk végig, akkor a lábujjak plantárflexióba kerülnek.

Proprioceptív reflexek

Patella-reflex

A vizsgálandó személyt székre ültetjük, lábát keresztbe teszi. Reflexkalapáccsal a patella inára ütünk a térdkalács alatt. Ekkor a m. quadriceps femoris kontrakciója következik be, és az alsó lábszár extenzióba kerül.

Achilles-ín reflex

A vizsgálandó személyt rátérdeltetjük egy székre, és reflexkalapáccsal az Achilles-ínra mért ütéssel váltjuk ki a reflexet. Ekkor a lábfej plantárflexiója következik be.

A proprioceptív reflexek kiváltásakor az izmokban lévő izomorsók receptorai (annulospirális idegvégződés) kerülnek ingerületbe. Ezt általában az adott izom inára mért ütéssel érhetjük el, ugyanis ekkor az izom hirtelen megnyúlik, s mivel az izomorsók az egyes izomrostokkal párhuzamos kapcsolásúak, ezek is megfeszülnek. E reflexeket - a kiválthatóság módjára utalva - helytelenül - ín-reflexeknek is nevezik. A valódi ínreflexek receptorai az inakban található Golgi-féle idegvégződések.

Exteroceptív (bőr-)reflexek

11.1. ábra - Exteroceptív-reflexek

Exteroceptív-reflexek

Proprioceptív reflexek

11.2. ábra - Proprioceptív-reflexek

Proprioceptív-reflexek

Bőrreflexek és proprioceptív reflexek szegmentális lokalizációja (C - cervicalis szegmentumok, Th - thoracalis, L - lumbalis, S - sacralis,).