Látótérvizsgálat Goldmann-féle periméterrel

A Goldmann-féle periméter 30 cm sugarú, matt fehérre festett félgömb alakú ernyőből áll, amelyre egy mozgatható karon lévő, változtatható nagyságú, fénysűrűségű és színű fényjel vetíthető. Az ernyő megvilágítása állandó (10 cd/m2), a vetített jel nagysága változtatható (1/16 mm2-től 64 mm2-ig (I-V fokozat). A vetített jel fénysűrűsége úgyszintén beállítható (10 cd/m2-től 320 cd/m2-ig, 1-4 fokozatig). A jel színe lehet fehér, kék, zöld és vörös. A félgömb hátoldalára látótérséma rögzíthető

10.20. ábra - Goldmann-féle periméter

Goldmann-féle periméter

A vizsgálat menete: a vizsgált egyén egyik szemét bekötjük, állát és homlokát a készülék tartójába támasztjuk, miközben szemével az ernyő közepén levő fixáló pontra tekint. A beállított nagyságú és fénysűrűségű fehér színű jelet a készülék karjának mozgatásával a periféria felől a centrum irányába, a várható látótérhatárra merőlegesen mozgatjuk. A jel észlelését a vizsgált személy jelzi, az észlelés helyét pedig a látótérsémán bejelöljük. A látótér-határokat 15-30 fokonként meridiánokban határozzuk meg. A vizsgálatot az egyes nagyságú, 4, 2, illetve 1-es fénysűrűségű jellel végezzük. Az adott fénysűrűségű jellel észlelt pontokat vonallal összekötve a látótérhatárokat jelző un. izoptereket kapjuk. Az ilyen módon végzett látótér meghatározás az un. kinetikus perimetria. A statikus látótér meghatározás mozdulatlan jellel, fénysűrűséget változtatva történik. Ilyenkor a látótér egy adott pontján 500 ms hosszan villan fel a különböző intenzitású fény, melynek észlelését a vizsgált személy jelzi.