A látótér vizsgálata

A szem látótere a külvilágnak az a szelvénye, amit az adott szem vizuálisan leképez. Elméletileg kereknek kellene lennie, de ember esetében mediálisan az orr, felfelé pedig a homlokcsont eltakarja egy részét. A látótér kiterjedése kifelé 90-100°, befelé 60°, lefelé 70°, felfelé pedig 50°. Az ábra egyszerűsített, ui. összevontan mutatja a két monokuláris és a binokuláris látóteret. Az ábrából is kitűnik, hogy gyakorlatban látótéren a szemből egy síkra vetített azon tárgypontok összességét értjük, melyeket a mozdulatlan szem még meglát. A látótér nagyságát pedig azon szögértékekkel jellemezzük, amit a látótér határáról, annak csomópontjaitól húzott egyenesek a látás irányvonalával képeznek.

10.18. ábra - A monokuláris és binokuláris látótér

A monokuláris és binokuláris látótér

Monokuláris és binokuláris látótér. A szaggatott vonal a bal, a kihúzott vonal a jobb szem látóterét jelöli ki. A közös terület (világos központi zóna) a binokuláris látótér, míg a sötétebb részek a monokuláris látás zónái.

Konfrontális látótérvizsgálat

A látótér határai műszer használata nélkül is vizsgálhatók. Ekkor a vizsgált egyén látóterét saját látóterünkkel hasonlítjuk össze. Velünk szemben, kb. 0.5 m távolságra ülve a vizsgált személy egyik szemét eltakarja, a másikkal ellenoldali szemünket fixálja. Először nyújtott, majd behajlított karral a vizsgált látóterén kívüli pontból kiindulva, ujjainkat mozgatva félkörívben közeledünk az egyén látóterének centruma felé. Amikor a vizsgált személy jelzi, hogy látja az ujjunkat, megbecsüljük, hogy azok hány foknyira vannak a tekintési iránytól. A látótér határait négy irányból határozzuk meg ily módon.

Látótér meghatározás íves periméterrel

Az íves periméter lényegében egy félkörívben maghajlított fémlemez, mely egy központi tengely körül a látótér meridiánjainak irányában beállítható (152. ábra). A vizsgálandó személy fejét a készülék tartójába helyezi úgy, hogy látóvonala az egyik szemmel fixálandó fénylő ponttal egy magasságban legyen. A látótér meghatározását kis fénylő pont periféria felől a látótér belseje felé mozgatásával végezzük. A meghatározás kivitele a fentebb leírtaknak megfelelően történik.

10.19. ábra - Íves periméter

Íves periméter