1. fejezet - BEVEZETÉS

Tartalom

A laboratóriumi munka rendje
Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások
Az állatkísérletek etikai szabályai
Kísérleti műtéttani alapismeretek
Sebészeti műszerek és használatuk

A laboratóriumi munka rendje

1. A gyakorlati teremben a laboratóriumi gyakorlatok alatt csak az oktató(k), (esetlegesen a demonstrátor, Ph.D. hallgató), az asszisztens és a gyakorlaton résztvevő hallgatók tartózkodhatnak.

2. Valamennyi személy köteles betartani a tűzvédelmi és munkavédelmi előírásokat.

3. Valamennyi személy köteles betartani az állatkísérletekkel kapcsolatos etikai kódex előírásait, ezzel kapcsolatosan az alább ismertetendő útmutatás egyes pontjait.

4. A gyakorlatok előtt a hallgatói csoport megbízottja az előkészítő asszisztenstől leltár szerint átveszi a termet.

5. A gyakorlatok végén a hallgatók rendbe teszik a termet (kéziműszerek és üvegeszközök elmosogatása), majd a csoportmegbízott leltárilag átadja a termet az előkészítő asszisztensnek.