Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások

2.1. Az alábbi előírásokat minden, a laboratóriumban és előkészítő helyiségben tartózkodó személy köteles betartani. Az előírások elmulasztásával járó következményekért az illető személyt terheli a felelősség.

2.2. A gyakorlatokon kötelező a védőköpeny használata. A hosszú hajat össze kell fogni.

2.3. Dohányozni és étkezni a laboratóriumban tilos!

2.4. Azonnal jelentsük a gyakorlatvezetőnek, ha bármiféle rendkívüli esemény következik be (sérülés, valamilyen károsodás). A legjelentéktelenebb sérülést (pl. állatkarmolás), mérgező, toxikus anyagokkal való érintkezést, veszélyforrást (pl. meglazult elektromos foglalat) is jelenteni kell.

2.5. Tartsuk munkahelyünket rendben. Csak azokkal a műszerekkel, berendezésekkel dolgozzunk, amelyik éppen az adott munkához szükséges. Bármilyen problémánk támad munkaközben kérjük a gyakorlatvezető segítségét.

2.6. A laboratóriumi munka végeztével gondosan mossunk kezet, majd használjunk kézfertőtlenítőt.

2.7. Ha maró anyagok bőrre vagy nyálkahártyára jutnak, azonnal töröljük le puha ruhával, majd mossuk le bő csapvízzel.

2.8. Néhány tűzveszélyes anyaggal találkozunk a laboratóriumi munka során (éter, etanol, metanol, stb.). Ilyen folyadékból csak kis mennyiséget öntsünk ki egyszerre és az üveget azonnal zárjuk le. Ne helyezzük az üveget meleg tárgyak közelébe!

Tűz esetén azonnal tájékoztatni kell az oktatót. A szemeszter első gyakorlatán minden élettani gyakorlaton résztvevő hallgatónak meg kell ismerni a tűzoltó készülék és a bejárati ajtók felett elhelyezett "zuhanyzók" használatát.

2.9. Ne torlaszoljuk el a kijáratot, sem pedig az asztalok közötti teret.

2.10. Az elektromos berendezéseket a hallgató csak az oktató által történő előzetes kioktatás után használhatja. Ne nyúljunk elektromos berendezésekhez nedves kézzel, ne érintsünk elektromos berendezést és földelt tárgyat egyszerre. A padló, melyen az elektromos berendezések kezelése közben állunk, legyen száraz.

2.11. A hallgatók kötelesek az oktatók és a munkavédelmi felelős instrukcióit betartani.