Só és vízháztartás hatása a vese működésére patkányon.

Elméleti alapismeretek

Vese

Anatómia

nephron:

- aff. és eff. arteriola

- Bowman tok (tub. + glomerulusok) itt a kapillárisok fala fenesztrált

- proximális kanyarulatos csatorna

- tight junction, kefeszegély

- proximális egyenes csatorna (Henle kacs első szakasza is)

- Henle kacs: elvékonyodott lapos hámsejtek

- Henle kacs felszálló vége: köb alakú sejtek, juxtaglomeruláris apparátus

- disztális kanyarulatos csatorna: hám vékonyabb, kefeszegély nincs

- gyűjtőcsatorna

Beidegzés

noradrenerg - szimpatikus - aff. és eff. arteriolákhoz, vesetubulus sejtekhez és a juxtaglomeruláris apparátushoz.

kolinerg - paraszimpatikus - n. vagus.

Vese véráramlás mérése

Vesén átáramló plazma mennyiség (RPF - renal plasma flow): a vesén időegység alatt áthaladó plazma mennyiség.

Az időegység alatt kiválasztott anyagmennyiség pedig az artériás-vénás koncentráció különbségek ismeretében határozható meg. Feltétel, hogy az anyag 1. nem metabolizálódik 2. nem tárolódik 3. nem termelődik a vesében 4. nem befolyásolja a vese véráramlását.

- RPF = 0.6 liter/perc

- Meghatározásához használt anyagok: 1. Para-aminohippursav (PAH) 2. Fenolvörös (filtrálódik és szecernálódik első alkalomra 90%-a kiválasztódik)

effektív RPF= (UPah x V)/PPah, ahol

U = vizsgálandó anyag vizeletbeli koncentrációja

P = ugyanezen anyag plazma beli koncentrációja (diagnosztikában P = Part - Pvéna)

V = percdiurézis

Clearance

Def: A clearance azt a ml-ben kifejezett plazmamennyiséget jelenti, amelyet a vese a vizsgálandó anyagtól 1 perc alatt megtisztít.

PI. 110-es clearance: 1 perc alatt a vese annyi kreatinint választ ki, amennyi 110 ml vérplazma kreatinin tartalmának felel meg.

Glomerulus filtrációs ráta (GFR)

Def: Összes glomeruluson időegység alatt átszűrődött folyadékmennyiség.

Feltétel: szabadon filtrálódik, nem szívódik vissza, nem szecernálódik testfelület függvénye Meghatározásához használt anyagok:

- Inulin: fruktóz polimer

- Kreatinin: hibája a kisfokú szekréció és reabszorbció, mivel azonban a plazma kreatinin meghatározása nem teljesen pontos (mást is belemérünk), a két hiba kiegyenlíti egymást.

Kiszámítása: C=(UxV)/P,

mennyisége:125 ml/perc (180 liter napi szűrlet)

GFR kb 1/5-e az RPF-nek

Filtrációs frakció: GFR/RPF, normális esetben 0.16 -0.2

Vese véráramlása: (RBF - renal blood flow)

RBF = FPF/1-hematokrit x 0,45

Clearance alkalmazása: ismeretlen anyag tulajdonságainak meghatározása

Cx/Cinulin >1, akkor az anyag szecernálódik

Cx/Cinulin <1, akkor az anyag reobszerbeálódik

A vesében lejátszódó transzport folyamatok

Filtráció

- plazma 1/5-e

- r < 1.8 nm

- Befolyásolja: negatív töltés (albumin) és fehérje kötés

Reabszorpció

a. endocitózis: prox. tubulus - kis fehérjék

b. passzív diffúzió: víz, urea

c. aktív transzport: Na+, HCO3-

d. aktív kotranszport: glükóz, aminosavak, foszfát, laktát, citrát (általában aktív Na-hoz kötötten)

Szekréció

- anyagcseretermékek: húgysav, szulfát, oxalát stb.

- testidegen anyagok: penicillin, PAH stb.

A legfontosabb összetevők anyagforgalma

Na+ visszaszívódás : 99%-a visszaszívódik

a. proximális csatornában

- 60-70 % passzív transzport, a glükózzal együtt

b. Henle kacs vastag felszálló ágában

- 15-20 %, aktív transzport (K+ és CI- -al együtt)

- ellenáramlásos rendszer

c. disztális és gyűjtőcsatornák

- 10-20 % (K+ befelé a CI- pedig kifelé)

- aldoszteron hatás

Sav-bázis háztartás : HCO3- és HPO42- puffer rendszerek. A bikarbonát rendszer az erősebb, mert az nyílt rendszerként működik.

H2O + C02 ---(szénsav anhidráz) ---> H2CO3 <------->H+ + HCO3-

H+ a proximális tubulus kezdeti szakaszán szecernálódik (ugyanakkor Na+-ot vesz fel a sejt)

NH3 + H+ --> NH4+ (visszaszívódik)

3HCO3- szecernálódik 1 Na+-al szemben

Filtrátum pH-ja 7.4 - a gyűjtőcsatornában a pH 4.5 - 8.0 is lehet

Fenolvörös, PAH proximális tubulusban

Víz visszaszívása

- proximális tubulus: 60 %, passzív transzport

- Henlekacs leszálló ágában: 10 %, aktív transzport

- disztális és gyűjtő csatorna: 10 - 20 %, aldoszteron hatására (Na+-al együtt passzívan) és 10-20 %, vazopresszin hatására.

Megfigyelések és azok magyarázata

1. N. vagus ingerlése: A vérnyomás és a vizeletkiválasztás csökken, mivel csökken a filtrációs nyomás.

2. Acetilkolin hatása: Csökken a vérnyomás és a vizeletkiválasztás, mivel egyrészt csökken a glomerulus filtráció, másrészt pedig az ACh vazopresszint szabadít fel.

3. Adrenalin hatása: A vérnyomást és a vizelet kiválasztást növeli.

4. Szerotonin hatása: A vérnyomást nem befolyásoló adagjai is csökkentik a kiválasztást. A vesére közvetlenül hat.

5. Vazopresszin hatása: Vizelet kiválasztást csökkenti. Vese disztális és gyűjtőcsatornáiban a V2 receptorokon keresztül fejti ki hatását.

6. A húgyhólyag nyomás terhelése: 1-2 ml sóoldat beviteléig a nyomás fokozódik, majd csökken – vizeletürítés. A hólyag reflexét a hólyagfal feszülésére, mint adekvát ingerre érzékeny receptorok ingerülete indítja meg. A reflexív afferens és efferens szárát paraszimpatikus rostok alkotják. A hólyag simaizomzata bizonyos határok között alkalmazkodik a telődés okozta nyomásnövekedéshez (adaptációs reflex). 20-30 vízcm nyomás a hólyagfalban lévő receptorokat ingerli és reflexesen a m. detrusor összehúzódását, a sphincter elernyedését, végeredményben a vizelés megindulását váltja ki (vizelési reflex).

7. Só és vízháztartás hatása a vese működésére

a. 2 patkány kontroll: kevés, koncentrált vizelet

b. 2 patkány 10 ml desztillált víz: sok, híg vizelet

c. 2 patkány 10 ml 0.45% NaCl: hipotóniás vizelet

d. 2 patkány 10 ml 0.9% NaCl: sok izozmotikus vizelet

e. 2 patkány 3 ml 4% NaCl: hipertóniás vizelet

f. 2 patkány 10 ml fenolvörös (0.025): piros színű vizelet

g. 2 patkány 10 ml 0.54% NaHCO3: pH változik

8. Altatók hatása: Az uretán kis mértékben fokozza, míg a kloralóz kis mértékben csökkenti a diurézist.