A vér pH-jának meghatározása

A vérplazma pH-ja 7.38 - 7.42 érték között várható. A vér pH-ját a különböző puffer rendszerek befolyásolják. Pufferkapacitásuk sorrendjében ezek a következők:

Bikarbonát puffer rendszer

A leggyorsabban reagál és a legszűkebb határok között szabályoz. Komponensei a vérplazmában a NaHCO3 és a H2CO3. Egyensúlyi viszonyait a Henderson-Hasselbach egyenlet írja le.

pH = pK (6.1) + log [HCO3- (24)] / CO2 (1.2)]

a normális sav-bázis egyensúly 24 / 1.2 = 20

A szénsav egyensúlyt tart a plazmában oldott CO2 -al. A puffer rendszer nyílt rendszerként működik, mivel a tüdőn keresztül a felhalmozódott CO2 távozik, és a szervezet a HCO3- mennyiségét is változtatni tudja (vese, máj). Ily módon a szervezet a pH szempontjából ezt a két legfontosabb összetevő koncentrációját állandó szinten tudja tartani.

A hemoglobin puffer rendszer

A hemoglobin a savasan disszociáló hisztidin-imidazol csoportjai révén gyenge savként szerepel. Az oxihemoglobin erősebb sav mint a dezoxihemoglobin. Puffer- kapacitása a bikarbonát puffer rendszert erősíti.

A foszfát puffer rendszer

Komponensei a NaH2PO4 és a Na2HPO4-. Zárt rendszerként működik, így a pufferkapacitása kicsi.

A plazmafehérjék puffer rendszere

Az albuminok végálló amino- és karboxi csoportjai játszanak itt szerepet a puffer- kapacitás kialakításában. Kis számuk és a normális pH-tól eltérő izoelektromos pontjuk miatt csekély pufferkapacitással rendelkeznek.

A vér vagy vérplazma pH-jának meghatározása kombinált üvegelektróddal történik. Eljárás: a pH-mérőt bekapcsoljuk, s kb. 30 percig melegedni hagyjuk, mert pontos mérést csak az előírt üzemhőmérsékleten működő műszertől várhatunk. Ezután a készülék üvegelektódját desztillált vízzel gondosan lemossuk, puha szűrőpapírral leitatjuk a nedvességet. Az elektródot pH 4-es oldatba merítjük, a készülék szelektorát pH-állásba kapcsoljuk, majd a készülék mutatóját a pH 4 értékre állítjuk. Lemosás után a műveletet a pH 9-es oldattal is elvégezzük. A készülék beállítása után az elektródot a vizsgálandó oldatba merítjük, s néhány másodpercnyi várakozás után a pH értéket leolvassuk. Használat után az üvegelektródot híg sósavba merítve tartjuk.