Katelektrotónus

A föntebb leírt módon megkeressük az ingerküszöböt. Ezután olyan küszöb alatti szubminimális feszültséget keresünk, amelynél az izom már éppen nem húzódik össze. Bekapcsoljuk az elektrotonizáló áramkört, de most úgy, hogy a katód legyen az ingerlő elektróda közelében, majd az előzőleg megkeresett és éppen küszöb alatti ingererősséggel ingerelünk. Ebben az esetben izomösszehúzódást tapasztalunk, jeleként annak, hogy a hipopolarizáció miatt az ingerlékenység nőtt.