A vérnyomás, a légzés és az EKG együttes vizsgálata emlősön

Elméleti alapismeretek

A két glomus caroticum a carotis communis kettéoszlásánál helyezkedik el, a kutyában az a. occipitális egy ága látja el vérrel. Az aortatestek (glomus aorticumok) az aortaíven helyezkednek el. A carotis glomusok afferens impulzusa a n. glossopharyngeuson, az aorta kemoreceptorokból jövő impulzusok a n. vaguson keresztül érik el a nyúltvelőt. A carotis-sinus és az aortaív mechanoreceptor zónáit keresztekkel jelöltük. A kemo- és a mechanoreceptor zónák egymástól elkülönültek.

6.27. ábra - Perifériás receptorok

Perifériás receptorok

A perifériás kemoreceptorok (glomusok) és az artériás mechanoreceptorok elhelyezkedésének vázlata kutyában.

A vérnyomás szabályozása

RD: Aorta és a. carotis nyújtási v. presszor receptorai.

6.28. ábra - A vérnyomás szabályozása

A vérnyomás szabályozása
Vazomotor központ

A nyúltvelő felső kétharmadának mediális és laterális részén található. Ingerlésekor a vérnyomás emelkedik, a szív frekvencia fokozódik. Afferens idegek átvágása után is megmarad a vazomotor tónus.

Ok: A vazomotor központ működését fenntartó ingerek kémiai természetűek. A vér CO2 tenziója a döntő tényező. Ha a vér CO2 tenziója emelkedik, akkor a vérnyomás is emelkedik.

Depresszor központ

A nyúltvelő kaudális, mediális részén helyezkedik el. Nincs spontán aktivitása. Afferensei: Nyújtási receptorok: sinus caroticusn. glossopharyngeus (IX) aorta receptorain. vagus (X) Ingerlésekor a vérnyomás csökken. Hatás: gátolja a presszor központ működését.

Sinus caroticus

Az artéria carotis interna kezdetén, egy kiöblösödésben (sinus caroticus) találhatók a baroreceptorok. Az erek feszülésére, és az éren belüli nyomásra érzékenyek. Impulzusaikat a n. glossopharyngeus egyik ágán, a Hering idegen át küldik a depresszor központba.

Hatás: Ha nő a vérnyomás, akkor serkentik a depresszor központ sejtjeit. Ha minden puffer ideget átvágunk, akkor a vérnyomás 200-240 Hgmm-re nő, mivel semmi sem korlátozza a presszor központ működését. Egyetlen ép sinus caroticus képes a normális 120-140 Hgmm-es érték fenntartására.

Kemoreceptorok

A g. caroticum és a g. aorticum az O2 tenzió csökkenésére érzékenyek.

Hatás: A légzés és a vazokonstriktor központ tónusának fokozása.

Glomus caroticum- (carotis sinus melletti)

hámsejtes csomó afferensei a Hering idegben futnak

Glomus aorticum - aortaívben kétoldalt

afferensei a n. vagusban futnak.

Légzés szabályozása

Az agytörzsi légzési neuronok. Az agytörzs dorzális ránézeti képe a kisagy eltávolítása után. Az ábra az agytörzs különböző szintű átmetszéseinek hatását mutatja. A jobb oldali spirometriás regisztrátumok a légvételek gyakoriságát és mélységét szemléltetik, a betűk pedig az átmetszés szintjét azonosítják. Ezek alapján a következő légzési típusokat különítjük el: A. pneumotaxikus, B. apneuziás, C. medulláris (ataxiás).

6.29. ábra - Agytörzsi légzési neuronok

Agytörzsi légzési neuronok

DLN: a légzési neuronok dorzális csoportja, VLN: a légzési neuronok ventrális csoportja, NPBL: nucleus parabrachiális (pneuomotaxikus központ), APK: apneuziás központ, 4 agyk: 4. agykamra, CI: colliculus inferior, PC: pedunculus cerebelláris medius.

Nyúltvelői központok
A. Dorzális légzőneuronok (DLN)

I neuronok (IN) - belégző neuronok - egy részük kereszteződik. E neuronok (EN) - kilégző neuronok - kereszteződnek a n. tractus solitarii-ban Ritmicitás innen ered. Reciprok innerváció: Amikor a belégző aktív, a kilégző gátlódik és fordítva is. A VLN-t is ezek szabályozzák.

B. Ventrális légzőneuronok (VLN)

1. nucl. ambiguus - felső részénazonos oldali légzési segédizmokra hat (n. vaguson át). 2. nucl. retroambigualis - alsó részenbordaközi izmokra hat.

Híd
Pneumotaxikus központ (NPBL)

nucl. parabrachiális mediális- felső részen kilégzés serkentése

Apneusiás központ (APK)

nucl. reticularis gigantocellularis- alsó részen belégzés serkentése Az apneusiás központ feletti átmetszés esetén a légzés belégzési helyzetben megáll. Hányás és nyelés közben áll a légzés.

Hipotalamusz

Hőmérséklet hatása, pl. meleg hatására lihegés.

Limbikus rendszer

Érzelmi állapot és fájdalom hatása a légzésre.

Agykéreg

Légzés szabályozása beszéd, éneklés stb. alatt. Akaratlagos légzés visszatartás. Nyúltvelőt kikerülve hat. Áttörési pont: amikor akaratunktól függetlenül újra megindul a légzés. Oka az artériás CO2 növekedése és az O2 csökkenése.

Légzési kemoreceptorok
Nyúltvelői kemoreceptorok:

Az artériás CO2 tenzióra érzékenyek. A légzőközpont közelében helyezkednek el. A CO2 nem közvetlenül fejti ki hatását a légzésre, hanem a vér-agy gáton áthaladva H2CO3 -á alakul át, majd ennek disszociációjával, a keletkező H+ csökkenti a pH-t. Ez felelős a légzés növekedésért. Ha a külső levegő CO2 tartalma 7% fölé emelkedik, akkor a hiperventilláció ellenére is tovább nő a vér CO2 tartalma (hypercapnia), amely gátolja a légző központot (CO2 narkózis). Hypoxia fokozza az artériás CO2 tenzió iránti érzékenységet.

Glomus caroticum

A Hering idegen és a n. glossopharyngeuson átjuttatja az afferenseit a nyúltvelőbe. Főleg az O2 tenzió csökkenésére érzékeny. O2 tenzió normál értéke 100 Hgmm. Ha ez az érték 60 Hgmm-re esik, akkor kicsit nő a légzési perctérfogat. (Itt ekkor a vér pH-ja nőni fog - vvt-ek H+-ot köthetnek - ami gátolja a légzést. Ha a normál érték 60 Hgmm alá esik, akkor erős a légzésfokozódás. A pH gátló hatását elnyomják a felsőbb központok. Tiszta oxigén hatása: 300 Hgmm-es O2 tenzió már tüdőkárosodást okoz. (Akkora nyomás, mintha 100 m-es mélységben lennénk).

Glomus aorticum

A n. vaguson át hat a nyúltvelőre. Hatásai azonosak a glomus caroticuméval, de kevésbé kifejezettek. Működése kevésbé ismert az elhelyezkedése miatt.

Tüdő és szívizom kemoreceptorai

Nikotin érzékenyek. Hatásukra a vérnyomás kissé esik, és rövid légzés szünet (apnoe) következik be.

Légzési receptorok
Pulmonáris receptorok

A. Inflációs receptorok A tüdő feszülésére érzékenyek. Afferenseik a n. vagusban futnak.

B. Deflációs receptorok (J. receptorok) A tüdőszövet elernyedésekor jönnek ingerületbe. Ingerküszöbük jóval magasabb, mint az inflációsoké. Juxta-kapilláris elhelyezkedésűek.

Proprioreceptorok

Izületek mozgása serkenti a légzést.

Irritáns receptorok

Légutak falában helyezkednek el. Hisztamin felszabadulása révén hatnak a n. vaguson át. trachea - inger - köhögés, tüsszentés tüdő - inger - gyors légzés

Baroreceptorok

Gátolják a légzést.

EKG

A szív ingerületvezetése

SA csomó - pitvar munkaizomzat - AV csomó - His köteg - Tawara szár - Purkinje rostok - kamra munkaizomzat. A kamra később húzódik össze, mert az AV csomó vezetési sebessége tizede a többinek.

Az elektrokardiogram (EKG)

Azoknak az elektromos feszültség különbségeknek (potenciál) a regisztrátuma, amelyek a szívciklus során a szív különböző pontjai között lépnek fel, s melyek a test különböző pontjairól (végtagok, mellkas) is elvezethetők.

Az EKG tájékoztatást ad a szív helyzetéről, frekvenciájáról, ingerületképzéséről és ingerületvezetéséről és zavaraikról, kórfolyamatáról, gyógyszerek hatásáról, a vér összetételének változásáról.

6.30. ábra - Az EKG szakaszai

Az EKG szakaszai

(II elvezetés, normális EKG-görbéje) P hullám:pitvarok depolarizációja PQ szakasz - átvezetési idő (AV csomó) QRS komplexus: kamrai depolarizáció ST szakasz:kamra depolarizálva van (tulajdonképpen a kamrai akciós potenciál plató szakasza) T hullám: kamrai repolarizáció Q-T szakasz: szív elektromos szisztoléja

Einthoven féle elvezetések

6.31. ábra - Az emberi szív EKG jelei az Einthoven-féle elvezetésekben

Az emberi szív EKG jelei az Einthoven-féle elvezetésekben

Az emberi szív EKG jelei az Einthoven-féle I-III elvezetésben JK - jobb kar BK - bal kar BL - bal láb I jobb kar (-)-bal kar (+) II jobb kar (-)-bal láb (+) III bal kar (-)-bal láb (+) jobb láb a föld

A gyakorlatok során bekövetkező változások magyarázata

A vérnyomás, a légzés és az EKG együttes vizsgálata emlősön

Presszor reflex

Az a. carotis leszorítása után a szinusz caroticusban vérnyomásesés következik be. A s. caroticus így nem serkenti a depresszor központot, ami vérnyomás emelkedést eredményez. A baroreceptorok nem gátolják a légző központot, így a légzés fokozódik.

Nervus vagus ingerlése

A n. vagus a szívet és a tüdőt is beidegzi. A szívre gátló hatást fejt ki, a vérnyomás meredeken esik.

Az átvágott n. vagus perifériás csonkjának ingerlése

Szívműködés gátlása és a vérnyomás esése, a szívre gyakorolt közvetlen hatás miatt. A légzés a vérnyomásesés idején fokozódik.

A n. vagus centrális csonkjának ingerlése

Vérnyomásesés figyelhető meg, s a légzés csökken.

A n. vagus átvágás nélküli ingerlése

A perifériás hatás érvényesül.

Mindkétoldali n. vagus átvágása

A szimpatikus tónus fokozódik, a vérnyomás nő, a légzésszám csökken, de a légzési térfogat nő.

Acetilkolin

Paraszimpatikus átvivő anyag. Hatásai a n. vagus ingerlésével megegyeznek.

Adrenalin

alfa-receptorokon át: érszűkítő hatás - nagy dózisban béta-receptorokon át: értágító hatás - kis dózisban Szimpatikus átvivő-anyag. Szívfrekvencia és perctérfogat nő, vérnyomás nő, légzés esik.

Hisztamin

Az egész szervezetre kiterjedő vazodilatációt okoz, így a vérnyomás esik, a légzésszám pedig nő.

. CO2 hatása

Vérnyomás nő: nyúltvelő érzékeli, presszor központ működése fokozódik. Légzésszám és térfogat nő: nyúltvelői receptorok szerepe. Ha sokáig kap nagy mennyiségű széndioxidot akkor a vérnyomás esik, kamrai fibrilláció, majd a szív leáll.

Regitin hatás

A regitin alfa adrenerg blokkoló, így az adrenalin hatását megszünteti. Az adrenalin nem tud kötődni a receptoraihoz, így kisfokú, de tartós vérnyomáscsökkenést tapasztalunk (a regitin nehezen bomlik el).

Vazopresszin

A vazopresszinnek kétfajta receptora van. Ezek közül a presszor hatásért a V1 receptorok felelősek, melyek az erek falában helyezkednek el. Hormonhatásra érösszehúzódás történik - a vérnyomás emelkedik. A hatás a dózissal arányos.

EKG elvezetése emberről

A mély belégzés folyamán a szívműködés frekvenciája fokozódik (inspirációs tachycardia). A kilégzés során viszont lassul a szívműködés (exspirációs bradycardia). A rövid ideig tartó aszfixiás apnoé következménye bradycardia, vízbe merülés alatt a légzési szünetekben szintén tapasztalható. A fiziológiai folyamat maga védekezési jellegű, mert az életfontosságú szervek (szív, agy) 02-raktárainak tartalékolását célozza a rövid ideig tartó terheléssel szemben. Figyeljük meg a tachycardia felléptét is közvetlenül az apnoe oldása utáni periódusban.

Anyagok és eszközök

Felhasznált állat

200-300g súlyú Wistar patkány

Eszközök

1 db nagyolló1 db kisolló1 db érolló 2 db tompa végű csipesz1 db üvegfecskendő1 db patkánypad 1 db nylon zacskó1 db fém fecskendőtű (16-os méret)1 db elektromos ingerlő 5 db kb. 15cm hosszú sebészcérna2 db ragtapasz (kb. 4 cm hosszú)1 db ércsipesz papír vatta

1 db carotis kanül ( 10 cm hosszú, polietilén cső, átmérő: 1.0 mm, egyik vége láng fölött kihúzva, a másik végébe 28G 1 1/2 38/9 tipusú LUER fecskendő tű) 1 db 10 ml-es fecskendő, benne 10%-os Heparin. Ez csatlakozik a kanülhöz. 1 db trachea kanül (3-4 cm hosszú, a 8FR gyermekszonda egy darabja) 1 db Hordozható EKG készülék (Mikromed, MR-11-3)

Anyagok

Adrenalin (A)

Tonogén inj. ampulla (1 mg/1ml) (Richter Gedeon)

dózis: 0.2 ml / 2 ug/állat

hígítás: 0.1 ml tonogén + 9.9 ml fiz. só (NaCl 0.9%)

Hisztamin (H)

Peremin oldat (5mg / 1 ml) (Chinoin)

dózis: 0.2 ml / 10.0 ug/állat

hígítás: 0.1 ml peremin + 9.9 ml fiz.só (törzs oldat)

Acetilkolin (ACh)

Por, (Reanal)

dózis: 0.2 ml / 5.0 ug/állat

hígítás:5 mg ACh + 10 ml fiz.só (törzs oldat) 0.5 ml ACh törzs oldat + 9 ml fiz. só

minden alkalommal frisset kell csinálni

Regitin ( R )

Regitin inj. ampulla (10 mg/1ml) (Ciba Geigy)

dózis: 0.1mg/ 0.1 ml/100 g

hígítás: 0.1 ml + 0.9 ml fiz.só

Vazopresszin (AVP) (Sigma)

AVP (100 ug / 1ml Törzs oldat-1)

dózis1: 0.18 ug/kg ----- 0.1 ml/100 g

hígítás: 50 ul AVP törzsoldat-1 + 5 ml deszt víz (Törzs oldat-2) 1 ml AVP törzsoldat-2 + 4 ml fiz.só

dózis2.: 0.06 ug/kg ----- 0.1 ml/állat

hígítás: 240 ul AVP törzsoldat-2 + 3.8 ml fiz. só

Heparin (Richter Gedeon)

5 ml injekció (25000 I.U.)

hígítás: 5ml heparin injekció + 45 ml fiz. só

Széndioxid

kilélegzett levegő vagy szódás szifonból

Nátriumcitrát (3.8 %) (Reanal)

por C6H5O7Na3x2H2O M: 294.1

NaCl (0.9 % - fiz.só) (Reanal):

por, M: 58.44

Hígítás: 9 g NaCl + 1000 ml deszt. Víz

Preparálás

6.32. ábra - Az arteri carotis communis elhelyezkedése

Az arteri carotis communis elhelyezkedése

1. Nyálmirigy 2. Kéthasú izom 3. Agyalatti artéria és véna 4. Rágóizom 5. Arci véna anterior 6. Arci véna posterior 7. Gége 8. Carotis externa 9. Carotis interna 10. Pajzsmirigy 11. Légcső 12. Artéria carotis communis 13. Véna juguláris externa 14. Véna juguláris interna

6.33. ábra - A pajzsmirigy elhelyezkedése

A pajzsmirigy elhelyezkedése

A pajzsmirigy elhelyezkedése

6.34. ábra - A carotis preparálása

A carotis preparálása

1. Gége 2. Mellékpajzsmirigy 3. Pajzsmirigy 4. Artéria carotis communis 5. N. vagus 6. V. jugularis 7. Légcső 8. Nyelőcső 9. Pajzsmirigy artéria és véna

Altatás

Uretán injekció i.p.Dózis: 0.5 ml/100g (25% uretánból)

Véna kanülözés

1. Az állat farkát kézmeleg vízbe rakjuk. Az erek így tágulnak - könnyebben kanülözhetőek.

2. A laterális farokvénába beszúrjuk a tűt, betoljuk az érbe majd rögzítjük ragtapasszal. A tű akkor van jó helyen, ha a vér visszaszívható a fecskendőbe.

Artéria carotis preparálása

1. A nyak középvonalában hosszanti metszést végzünk. Vigyázat: ha nem középen vágunk akkor a nyálmirigy sérülhet - erős vérzés léphet fel!

2. Az izmokat tompán szétválasztjuk.

3. A baloldali a. carotis communist megkeressük és két fonalat füzünk alá. Ebbe fogjuk majd a kanült bekötni.

4. A n. vagust (vastagabb világos köteg) és a szimpatikus ideg köteget (vékonyabb) óvatosan lefejtjük az érről (kb. 1cm szakasz legyen tiszta), úgy, hogy azokat ne sértsük meg. (Erősen szorítani, húzni nem szabad!)

5. A jobb oldali a. carotis communis-al ugyanezt megcsináljuk, de az egyik fonalat az artéria alá, a másikat pedig a n. vagus alá fűzzük. Ezeken fogjuk a leszorítást és az ingerlést bemutatni.

6. A trachea közepén az izmokat tompán szétválasztjuk, és a légcső alá egy fonalat fűzünk a gégeporc (pajzsmirigy) alatt kb. a 2.-3. porc magasságában!

7. A légcsövön T alakú, kis bemetszést ejtünk a pajzsmirigyek alatt kb. 1 cm-el. (Erekre vigyázni!)

8. A kanült behelyezzük, a fonalat elkötjük. A kanült nem szabad mélyre nyomni!

9. A baloldali carotisnál a fej felőli végen az egyik fonalat szorosan elkötjük.

10. Az alsó részen a másik fonalból egy kis hurkot készítünk.

11. Az alsó részen egy kis ércsipesszel a carotist leszorítjuk.

12. A két elszorítás között, de minél feljebb, az eret érollóval bevágjuk.

13. Bevezetjük a polietilén kanült és mind a két fonalat megkötjük rajta kétszer. A behelyezés előtt győződjünk meg a kanül buborékmentességéről!

14. Csipeszt levesszük.

15. A kanült csatlakoztatjuk a statten fejhez. (Ez az érzékelő membrán alakítja át a vérnyomásváltozást elektromos jellé.)

16. Kb. 0.1-0.2 ml heparint i.v. beadunk az állatnak, így az jobban elkeveredik a kanülben.

17. Mérés előtt az állatot pihentetjük, melegen tartjuk.

18. EKG elektródok felhelyezése:

- Einthoven f. III elvezetés -

A kísérlet során azért alkalmazzuk ezt az elvezetés típust, mert a hátára fektetett és kikötözött patkánynál itt kapjuk a legerősebb jeleket. - fekete -földelés -jobb láb - piros-bal láb - lila-bal első láb -

Az elektródokat a bőr alá kell szúrni (nem izomba).

19. Légzés regisztrálása -

Az érzékelőt a készülék finom beállítójával helyezzük pontosan az állat mellkasára, oda, ahol a legnagyobb a kitérés.

A kísérletek menete

A vérnyomás, a légzés és az EKG együttes vizsgálata emlősön

1. A műtét után min. 20-30 percet pihentetni kell az állatot!

2. Az Acquisition/Monitor aktiválása.

3. A DSW/Strip window1 kiválasztása.

4. A Record gombbal a számítógép felvételi készenlétbe helyezése.

5. A BSL gomb megnyomásával az alapvonal felvétele (20 mp).

Presszor reflex tanulmányozása

1. A Ctr1 gomb megnyomása (egér).

2. Kb. 30 mp felvétel után az érszorító csipesz feltétele a jobb oldali a. carotisra, s közben az Admin1 gomb megnyomása (egér).

3. Kb. 1 perc múlva az érszorító csipesz levétele és a Gen1 gomb megnyomása.

4. Ezután 2-3 perc adatrögzítés, a hatás lezajlásáig.

5. Az adatrögzítést a Stop gombbal állítjuk le.

6. Min. 5 perc szünet a következő kísérletig.

Várható eredmény:

Carotis leszorítás: Vérnyomás: nő, Légzés: csökken

Leszorítás megszüntetése:Vérnyomás: csökken Légzés: nő

A n. vagus ingerlése

1. Elektromos ingerlő beállítása: Amplitúdó: 6 V Jelszélesség: 0.8 ms Frekvencia: 50 ms

2. A CTR2 gomb megnyomása (egér).

3. Kb. 30 mp felvétel után a jobb oldali n. vagus ingerlés (max: 5-10 mp) és közben az Admin2 gomb megnyomása (egér).

4. Kb. 10 mp ingerlés után az ingerlés végén a Gen2 gomb megnyomása.

5. 2-3 perc adatrögzítés, amíg az alapvonal körüli értékre visszatér.

6. Az adatrögzítést a Stop gombbal állítjuk le.

7. Min. 5 perc szünet a következő kísérletig.

Várható eredmény:

ingerlés alatt:: Vérnyomás: csökken, Légzés: nő

ingerlés után: Vérnyomás: nő Légzés:csökken

Adrenalin hatásának tanulmányozása

1. A beadandó anyagmennyiséget felszívjuk, és a fecskendőt csatlakoztatjuk a tűhöz.

2. A Ctr3 gomb megnyomása (egér).

3. Kb. 30 mp felvétel után az Admin3 gomb megnyomása (egér) és közben a farokvénába a 2ug adrenalin (0.2 ml/állat) beadása. Az anyagbeadásnál fogjuk meg a tű végét, hogy az eret át ne szúrjuk!

4. 2-3 perc adat rögzítés, a hatás lezajlásáig.

5. Az adatrögzítést a Stop gombbal állítjuk le.

6. Min. 5 perc szünet a következő kísérletig.

Várható eredmény: Vérnyomás: nő Légzés: csökken

Az acetilkolin hatásának tanulmányozása

1. A Ctr4 gomb megnyomása (egér)

2. Kb. 30 mp felvétel után az Admin4 gomb megnyomása (egér) és közben a farokvénába a 5 ug acetilkolin (0.2 ml/állat) beadása. Az anyagbeadásnál fogjuk meg a tű végét, hogy az eret át ne szúrjuk!

3. 3-4 perc adat rögzítés, a hatás lezajlásáig.

4. Az adatrögzítést a Stop gombbal állítjuk le.

5. Min. 5 perc szünet a következő kísérletig.

Várható eredmény: Vérnyomás: csökken Légzés: nő

A széndioxid hatásának tanulmányozása

1.Nylon zacskóba CO2-t engedünk szódás szifonból, vagy egy darabig visszatartjuk a lélegzetünket és utána fújjuk tele a zacskót.

2. A Ctr5 gomb megnyomása (egér)

3. Kb. 30 mp felvétel után az Admin5 gomb megnyomása (egér) és közben a zacskót a trachea kanülhöz fogjuk (2-3 perc).

4. Utána a zacskót elvesszük a trachea kanültől és közben a Gen3 gombot megnyomjuk.

5. 4-5 perc adatrögzítés, a hatás lezajlásáig.

6. Az adatrögzítést a Stop gombbal állítjuk le.

7. Min. 5 perc szünet a következő kísérletig.

Várható eredmény:

Széndioxid kezelés alatt: Vérnyomás: nő, Légzés: nő

Széndioxid kezelés után: Vérnyomás: csökken Légzés: csökken

Hisztamin hatásának vizsgálata

1. A Ctr6 gomb megnyomása (egér)

2. Kb. 30 mp felvétel után az Admin6 gomb megnyomása (egér) és közben a farokvénába 10ug hisztamin (0.2 ml/állat )beadása. Az anyagbeadásnál fogjuk meg a tű végét, hogy az eret át ne szúrjuk!

3. 3-4 perc adatrögzítés, a hatás lezajlásáig.

4. Az adatrögzítést a Stop gombbal állítjuk le.

5. Min. 5 perc szünet a következő kísérletig.

Várható eredmény: Vérnyomás: csökken Légzés: nő

Regitin hatásának vizsgálata

1. A Ctr7 gomb megnyomása (egér).

2. Kb. 30 mp felvétel után az Admin7 gomb megnyomása (egér) és közben a farokvénába 100 ug regitin (0.1 ml/100g) beadása. Az anyagbeadásnál fogjuk meg a tű végét, hogy az eret át ne szúrjuk!

3. 1-2 perc adatrögzítés.

4. Az adatrögzítést a Stop gombbal állítjuk le.

5. Min. 15 perc szünet a következő kísérletig.

Várható eredmény: Vérnyomás: csökken (tartósan) Légzés: nő

Adrenalin kezelés

1. A Ctr8 gomb megnyomása (egér)

2. Kb: 30 mp felvétel után az Admin8 gomb megnyomása (egér) és közben a farokvénába a megfelelő dózis beadása. Az anyagbeadásnál fogjuk meg a tű végét, hogy az eret át ne szúrjuk!

3. Egy perc adat rögzítés, a hatás lezajlásáig.

4. Az adatrögzítést a Stop gombbal állítjuk le.

Várható eredmény: Vérnyomás: nem változik, mivel a regitin blokkolja az alfa adrenerg receptorokat. Légzés: nem változik

Vazopresszin hatásának vizsgálata

1. A Ctr9 gomb megnyomása (egér).

2. Kb. 30 mp felvétel után az Admin9 gomb megnyomása (egér) és közben a farokvénába a kisebbik (0.06 ug) dózis (0.1 ml/100 g) beadása. Az anyagbeadásnál fogjuk meg a tű végét, hogy az eret át ne szúrjuk!

3. 3-4 perc adatrögzítés, a hatás lezajlásáig.

4. Az adatrögzítést a Stop gombbal állítjuk le.

5. Min. 5 perc szünet a következő kísérletig.

6. A Ctr10 gomb megnyomása (egér).

7. Kb. 30 mp felvétel után az Admin10 gomb megnyomása (egér) és közben a farokvénába a nagyobb (0.18 ug) dózis (0.1 ml/100 g) beadása. Az anyagbeadásnál fogjuk meg a tű végét, nehogy az eret átszúrjuk!

8. 5-6 perc adat rögzítés, a hatás lezajlásáig.

9. Az adatrögzítést a Stop gombbal állítjuk le.

Várható eredmény: Vérnyomás: nő (dózis függően) Légzés: csökken

EKG elvezetése emberről

A vizsgálandó személyt kényelmes helyzetben lefektetjük. Két csuklójára és bal láb-szárára gumiszalaggal fémelektródokat rögzítünk. A jó kontaktus biztosítása érdekében a fémelektródok alá fiziológiás sóoldattal átnedvesített vattát vagy gézdarabot helyezünk. Ezután az EKG-készülék kábelvégeit a megfelelő elektródadugaszokba csatlakoztatjuk (piros: jobb kar, fehér: bal kar, zöld: bal láb, fekete: föld). Az EKG-készülék üzembe helyezése és az erősítés beállítása után (1 mV=1 cm) az Einthoven-féle I, II, III elvezetésnek megfelelően felvételt készítünk. A kapott EKG értékelése úgy történik, hogy mindhárom elvezetésben megnézzük az egyes hullámkomponensek alakját, nagyságát és időbeli lefolyását. Mérjük meg egy szívciklus idejét (R-R) távolság. Ezen belül a pitvari depolarizáció (P), a kamrai depolarizáció (QRS-komplexus), a kamrai repolarizáció (T) idejét és az úgynevezett átvezetési időt (ami a P kezdetétől a Q megjelenéséig eltelt idő).

Gyakorlat

a. Szólítsuk fel a vizsgált személyt, hogy végezzen lassú, mély belégzést és kilégzést. Közben regisztráljuk az EKG-jeleket folyamatosan kis papír- vagy filmfutási sebességgel.

b. Kérjük meg a vizsgált személyt, hogy kb.1 percig tartsa vissza a lélegzetét (apnoe), és közben folyamatosan kísérjük figyelemmel az EKG jelek alapján a szívműködés változását.

Értékelés

A vérnyomás, a légzés és az EKG együttes vizsgálata emlősön

1. Switch to analysis menüpont behívása.

2. Experiment Setup menüpont betöltése.

3. Az experimental Form menüpont behívása.

4. A felső menüsorból az experiments legördülő menü kiválasztása.

5. A hallgató által készített file behívása (select).

6. Quit.

7. Quit.

8. Analysis menüpont kiválasztása.

9. Select legördülő menü aktiválása.

10. Signál/Trend kiválasztása.

11. Az Admin1.der kiválasztása (select).

12. DSW menüpontból a Strip window4 bekapcsolása.

13. Ellenőrizzük, hogy mindegyik ablak azonos időbeosztású legyen!

14. A változások legjobban a MP ablakban láthatóak, ezért ennek az ablakát aktivizáljuk először (piros gomb).

15. Az oldalsó menüsorral a legnagyobb érzékenységet beállítjuk.

16. Analyse aktiválása. Az analízis ablak megjelenik (Trend analízis).

17. Egyet kattintunk az egér bal gombjával valahol a képernyőn - fehér vonal megjelenik.

18. A piros vonalat a hatás kezdetére rakjuk az egér bal gombjával.

19. A fehér vonalat a max hatásra tesszük az egér jobb gombjával.

20. A meredekség értéket felírjuk a táblázatba.

21. Montage gomb kiválasztása.

22. Filename adása.

23. Add Item gombra kattintva a behatárolt szakasz bekerül a montage -ba. Célszerű a montage-ba csak kis szakaszok felvétele: pl. a hatás kezdetétől a csúcsig terjedő szakaszé, mert a Montage displayben egyszerre csak egy képernyőnyi adat látható. Így egy montage-ba max 3-4 admin adatai férhetnek. ( A következő 3-4-re mást nevet adjunk.)

24. A fehér vonalat a hatás végére tesszük az egér jobb gombjával.

25. A BSL, CTRL, Min, Min time, Max, Max time, Area értékek beírása a táblázatba.

26. Quit

27. A PP, HR, és RR ablakokban a fentieket szintén végrehajtjuk. A Montage kiválasztás már nem kell, mert az egymás alatti értékek automatikusan átíródnak.

28. A DSW/Strip window 4 kiválasztása.

29. Az EKG ablak kijelölése.

30. Az adminisztráció legelejére állunk.

31. Analyse aktiválása - analízis ablak megjelenik (Jel analízis) 32. A piros jelző vonallal a P hullám kezdetére állunk, míg a fehérrel a következő P hullám elejére.

33. Cursors gomb megnyomása - színes jelző vonalak megjelenése.

34. A jelzővonalakat egérrel pontosan beigazítjuk.

35. Printscreen - LPT1

36. Kikeressük a max hatás helyét (ennek az idejét a trend analízisből (MP) tudjuk) és ott is elvégezzük egy EKG görbe analízisét.

37. Printscreen - LPT1

38. A többi Admin-ra ugyanezt megcsináljuk. (Kivéve az EKG analízist).

39. Quit - vissza a főmenübe.

40. Montage Display kiválasztása.

41. Select menüpontból a megfelelő file kiválasztása. A Montage Displayben a különböző részletek közt kis szüneteket találunk.

42. A megfelelő részletek felcímkézése a Montage display/Text legördülő menüjében történik. Az X és Y értékek megadásával beírjuk a szöveget. A pontos helyreigazítást az egérrel végezzük el.

43. Printscreen - LPT1

44. Mindegyik montage file-al ugyanezt végrehajtjuk.

Jegyzőkönyv

6.3. táblázat -

KísérletderCTRLMaxTime (sec)Min.Time (sec)MeredekségArea
presszor reflexMP       
PP       
HR       
RR       

6.4. táblázat -

KísérletderCTRLMaxTime (sec)Min.Time (sec)MeredekségArea
nervus vagus ingerlésMP       
PP       
HR       
RR       

6.5. táblázat -

KísérletderCTRLMaxTime (sec)Min.Time (sec)MeredekségArea
Adrenalin 2ug/állatMP       
PP       
HR       
RR       

6.6. táblázat -

KísérletderCTRLMaxTime (sec)Min.Time (sec)MeredekségArea
acetilkolin 5 ug/állatMP       
PP       
HR       
RR       

6.7. táblázat -

KísérletderCTRLMaxTime (sec)Min.Time (sec)MeredekségArea
CO2MP       
PP       
HR       
RR       

6.8. táblázat -

KísérletderCTRLMaxTime (sec)Min.Time (sec)MeredekségArea
Hisztamin (10 ug/állat)MP       
PP       
HR       
RR       

6.9. táblázat -

KísérletderCTRLMaxTime (sec)Min.Time (sec)MeredekségArea
Regitin 100 ug/100 gMP       
PP       
HR       
RR       

6.10. táblázat -

KísérletderCTRLMaxTime (sec)Min.Time (sec)MeredekségArea
Adrenalin 2ug/állatMP       
PP       
HR       
RR       

6.11. táblázat -

KísérletderCTRLMaxTime (sec)Min.Time (sec)MeredekségArea
AVP (0,06ug/kg)MP       
PP       
HR       
RR       

6.12. táblázat -

KísérletderCTRLMaxTime (sec)Min.Time (sec)MeredekségArea
AVP (0,18 ug/kg)MP       
PP       
HR       
RR       

Ábrák

Jegyzőkönyv

6.35. ábra - Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Alkalmazott anyagok

6.36. ábra - Alkalmazott hatóanyagok

Alkalmazott hatóanyagok

Anyaghatások-I

6.37. ábra - Anyaghatások I.

Anyaghatások I.

Anyaghatások-II

6.38. ábra - Anyaghatások II.

Anyaghatások II.

Anyaghatások-III

6.39. ábra - Anyaghatások III.

Anyaghatások III.

Anyaghatások-IV

6.40. ábra - Anyaghatások IV.

Anyaghatások IV.

Adrenalin hatás

6.41. ábra - Adrenalin hatása

Adrenalin hatása

Trend analízis

6.42. ábra - Trend analízis

Trend analízis

Jelanalízis -EKG - n. vagus ingerlés előtt

6.43. ábra - EKG jel a n. vagus ingerlése előtt

EKG jel a n. vagus ingerlése előtt

Jelanalízis - n. vagus ingerlés után

6.44. ábra - EKG jel a n. vagus ingerlése után

EKG jel a n. vagus ingerlése után

Humán EKG értékelése

6.13. táblázat -

 R-RPPQQRSS-TT
  (ms)
Kontroll      
Lassú, mély légzés      
Légzés visszatartás      

Elvezetés típusa:

Szív helyzete: