A kilégzett levegő CO2-tartalmának kimutatása Müller-féle készülékkel

Az 123. ábrán látható Müller-féle készülék két palackját, amelyeket gázmosó edényekből állíthatunk össze legegyszerűbben, Ca(OH)2-dal töltjük meg. A Ca(OH)2-ot egy csepp alkoholos fenolftaleinnel megszínesítjük. Orrunkra csíptetőt helyezve, folyamatosan ki- és belégzést végzünk a Müller-készülék szelepein keresztül. A levegőben jelenlevő csekély mennyiségű CO2-ot az ábrán a jobb oldali, míg a tüdőből kilélegzett CO2-ot a bal oldali edény Ca(OH)2-ja köti meg az alábbi egyenlet szerint: Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O. Rövid idő múlva azt tapasztaljuk, hogy a bal oldali edényben a fenolftalein elszíntelenedik a Ca(OH)2 átalakulása következtében.

7.5. ábra - Müller-féle készülék

Müller-féle készülék

1. gázmosópalack; 2. fenolftaleines Ca(OH)2-oldat; 3. szájbetét