Be és kikapcsolási effektus

és fehér szektorokkal ellátott korongot kezdjünk középpontja körül forgatni, először lassabban, majd egyre gyorsabban. Lassú forgás esetén még elkülönültnek látjuk a különböző színű szektorokat. Gyors forgatás esetén a fekete és fehér területek helyett szürke színű mintázatot láthatunk. Ezzel a kísérlettel a retina ingerületbe jutását és az inger megszűnését vizsgálhatjuk. Gyors forgatás esetén azért látunk szürke színt, mert a retina ingerülete még tart (ld. utóképek), amikor a következő (fekete) terület ér a látóterünkbe.

10.14. ábra - Helmholtz-féle kontrsztvizsgáló korong

Helmholtz-féle kontrsztvizsgáló korong