A retinális utóképek

A retina fényérzékeny elemeinek ingerületi állapota az inger kikapcsolása után nem szűnik meg azonnal. Ezért megfelelő megvilágítás után az ún. primer kép fennmarad (szekunder kép, vagy utókép). Ha rövid ideig fényes tárgyat (pl. izzólámpa) fixálunk, majd becsukjuk a szemünket, az izzó képét rövid ideig még továbbra is láthatjuk. Hasonló módon fixáljunk egy izzót, majd világos és sötét háttér felé nézzünk. Az előbbi esetben, ellentétes színben (inverz színben, negatív utókép), míg az utóbbiban az izzó eredeti színével megegyező színben (pozitív utókép) jelenik meg.

10.15. ábra - Retinális utóképek

Retinális utóképek