Vér vizsgálata natív állapotban és vérkenetben

Békavérben nagy, 20-25μm átmérőjű magvas vörösvérsejteket és kis (7μm) leukocitákat látunk.

Cseppentsünk vért egy-egy tárgylemezre, fedjük le és vizsgáljuk meg mikroszkóp alatt. Vérkenetet a következő módon készíthetünk. Tárgylemez egyik végére kicseppentett vért másik, 45 fokos szögben tartott, sima éIű tárgylemezzel (66. ábra) végighúzunk. Ha a tárgylemezt gondosan zsírtalanítottuk, a vér vékony rétegben szétterül rajta. A kenetet levegőn száradni hagyjuk, s akár közvetlenül, akár megfestés után vizsgálhatjuk.

5.8. ábra - Vérkenet készítése

Vérkenet készítése