Az éti csiga és a patkány O2-fogyasztásának mérése

7.3. ábra - O2-fogyasztás mérő készülék

O2-fogyasztás mérő készülék

1. Nyomáskiegyenlítő fecskendő. 2. Vízmanométer. 3. Platform. 4. Vízfürdő

Mérőkészülékünkhöz egy légmentesen záródó üvegedényre, egy vízmanométerre és egy fecskendőre van szükségünk (121. ábra). A csigák O2 fogyasztásának mérésekor a termelődő CO2-ot Eppendorf csőbe helyezett NaOH pasztillákkal, a patkány esetében ~200 ml 5M NaOH-oldattal kötjük meg. A kísérleti állatokat ~30 percre (a hőmérsékleti egyensúly kialakulásáig) a készülékbe helyezzük. A vízmanométert egyensúlyba hozzuk, majd a készülék légtere és a fecskendő közti csapot zárjuk. A stopperóra elindítása után négy alkalommal, körülbelül 5 percenként a fecskendő segítségével kiegyenlítjük az állat légzése során fellépő nyomáskülönbséget (vízmanométer!) és feljegyezzük a nyomás kiegyenlítődéséig eltelt időt. Kétszer 20 perces mérés után szétszedjük a készüléket. Az állatok testtömegét megmérjük. Megállapítjuk az O2-fogyasztást [ml/kg], majd kiszámítjuk az energiaforgalom (E; kJ/kg•h; kJ/m2•h) értékét. Az oxigénfogyasztást (Vo2 ; ml/h) egy órára számítjuk át, majd megszorozzuk az átszámított értéket az átlagos O2 hőegyenértékkel (0,0202 kJ/ml), végül elosztjuk a testsúly kg-ban, illetve a testfelület m2-ben kifejezett értékével: E = (0,0202xVo2)/m ; E = (0,0202xVo2)/A

A testfelületet patkány esetében a következő képlet alapján számíthatjuk ki:.