ELŐSZÓ

E digitális munkafüzet összeállításával az volt a célunk, hogy az Állatszervezettani előadások anyagának megértéséhez és megtanulásához szükséges fejlődésbiológiai, valamint sejt- és szövettani alapismeretek elsajátításához segítséget nyújtsunk Önöknek. A jegyzet képanyagának nagy részét azokról a preparátumokról készítettük, amelyekkel a szövettan gyakorlatokon végzett önálló mikroszkópos vizsgálataik során már találkoztak, s azokról saját jegyzeteikkel ellátott rajzokat is készítettek. E digitális jegyzet segítségével most lehetőségük nyílik arra, hogy az otthoni tanulás során újra „elővegyék” ezeket a preparátumokat, felfedezzenek rajtuk olyan részleteket, amelyeket a gyakorlat szűkre szabott idejében nem vettek észre, s az új „felfedezésekkel” kiegészítsék a gyakorlaton készült jegyzeteiket, s így elmélyítsék szövettani tudásukat.

Az általános szövettan ismerete nélkül nem érthetik meg az állatok fejlődését, a szöveteik, szerveik funkcionális anatómiáját, s így természetesen nem érthetik meg a későbbiekben az ezekre az ismeretekre épülő más kurzusok, mint az élettan, a genetika, a biokémia vagy a fejlődésgenetika anyagát sem. Ezért, a tanrendjüket úgy állítottuk össze, hogy az Állatszervezettan, valamint az Összehasonlító Fejlődéstani előadások meghallgatása előtt egy fél éves mikroszkópos szövettani gyakorlaton vesznek részt. Itt a szövettani preparátumok nyújtotta esztétikai élmények mellett elsajátítják azokat az alapfogalmakat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy majd megértsék az Állatszervezettan I., II., valamint az Összehasonlító embriológia kurzusok anyagát, s így biztos alapokat szerezzenek a későbbi tanulmányaikhoz.

Ahhoz, hogy azt a sok új információt, amit a szövettan gyakorlatokon Önökkel közlünk, valóban megismerjék és értő módon alkalmazzák, természetesen energiabefektetésre van szükség. Tanulmányaik első heteiben úgy fogják érezni, hogy egy ismeretlen, új nyelvvel találkoznak. Ahhoz, hogy ezt az új nyelvet megértsék, s aztán használni is tudják, először el kell sajátítani az új nyelv használatához szükséges szavakat. Az új szavak, fogalmak megtanulását segíti a digitális jegyzet gazdag képanyaga, a képekhez kapcsolódó magyarázatok, s az egyes szövetek tárgyalásánál használt fogalmak gyűjteménye. A digitális technika lehetőséget nyújt ahhoz is, hogy a képanyaghoz kapcsolódó tesztfeladatok segítségével folyamatosan ellenőrizzék a tudásukat.

Ha nem sajnálják az időt erre a munkára, akkor a digitális jegyzet „lapozgatása” közben egy olyan új világ fog feltárulni Önök előtt, ami az állatok testfelépítésének és működésének legmélyebb titkait rejti.

Ebben bízva nyújtjuk át Önöknek ezt a digitális munkafüzetet.

A szerzők