Az állati szövetek - gyakorlati praktikum

Fekete, Éva

Bagyánszki, Mária

Bódi, Nikolett


Tartalom

ELŐSZÓ
1. MIKROSZKÓPOS TECHNIKÁK
1.1. Fénymikroszkóp
1.1.1 Hagyományos szövettani festések
1.1.2. Enzimhisztokémiai festések
1.1.3. Immunhisztokémiai festések
1.2. Fluoreszcens mikroszkóp
1.3. Konfokális lézer szkenning mikroszkóp
1.4. Elektronmikroszkóp
1.4.1. Transzmissziós elektronmikroszkóp
1.5. Számonkérés az 1. fejezetből
1.5.1. Tesztek (egyszerű választás)
2. AZ ÁLLATI SEJT SZERVEZŐDÉSE
2.1. Sejtmembrán
Endoplazmatikus retikulum
2.2.1 Durva felszínű endoplazmatikus retikulum (DER)
2.2.2. Sima felszínű endoplazmatikus retikulum (SER)
2.3. Golgi apparátus
Mitokondrium
2.5. Lizoszómák és peroxiszómák
2.6. Citoszkeleton
2.6.1. Mikrotubulusok
2.6.2. Mikrofilamentumok
2.6.3. Intermedier filamentumok
2.7. Sejtmag
2.8. Centriólum
2.9. Számonkérés a 2. fejezetből
2.9.1. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Röviden definiálja!
2.9.2. Tesztek
3. EMBRIOLÓGIA
3.1. Az egyedfejlődés szakaszai
3.2. Számonkérés a 3. fejezetből
3.2.1. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Röviden definiálja!
3.2.2. Tesztek (egyszerű választás)
4. AZ ÁLLATI SZÖVETEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
5. Hámszövetek
5.1. Fedőhámok
5.2. Mirigyhámok
5.3. Érzékhám
5.4. Felszívóhám
5.5. Pigmenthám
Számonkérés az 5. fejezetből
Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Röviden definiálja!
Tesztek (egyszerű választás)
6. Kötőszövetek
6.1. Laza rostos kötőszövet
6.2. Tömött rostos kötőszövet
6.2.1. Rendezett tömött rostos kötőszövet
6.2.2. Rendezetlen tömött rostos kötőszövet
6.3. Vér
6.4. Zsírszövet
6.4.1. Fehér zsírszövet
6.4.2. Barna zsírszövet
6.5. Embrionális kötőszövet
6.6 Számonkérés a 6. fejezetből
6.6.1. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Röviden definiálja!
7. Támasztószövetek
7.1. Porcszövet
7.1.1. Hialinporc
7.1.2. Rugalmas porc
7.1.3. Rostos porc
7.2. Csontszövet
7.3. Számonkérés az 7. fejezetből
7.3.1. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Röviden definiálja!
8. Izomszövetek
8.1. Harántcsíkolt vázizomszövet és zsigeri harántcsíkolt izom
8.2. Szívizomszövet
8.3. Simaizom
8.4. Számonkérés a 8. fejezetből
8.4.1. Fogalmak
9. Idegszövet
9.1. Számonkérés a 9. fejezetből
9.1.1. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Röviden definiálja!

A táblázatok listája

3.1. A három csíralemez embrionális és felnőtt származékai