3.2. Számonkérés a 3. fejezetből

3.2.1. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Röviden definiálja!

 1. abdominális üreg

 2. anterior-poszterior tengely

 3. archenteron

 4. bal-jobb tengely

 5. barázdálódás

 6. blasztocöl

 7. blasztoderma

 8. blasztoméra

 9. blasztopórus

 10. chorda dorzális

 11. Coelenterata

 12. csíralemez

 13. dermatoma

 14. Deuterostomia

 15. dorzális csőidegrendszer

 16. dorzo-ventrális tengely

 17. ektoderma

 18. endoderma

 19. epidermisz

 20. epimer

 21. felületi ektoderma

 22. fertilizáció

 23. gametogenezis

 24. garattasakok

 25. gasztruláció

 26. hipomer

 27. idegszövet

 28. invagináció

 29. mezoderma

 30. mezomer

 31. mezothelium

 32. miotoma

 33. neuroektoderma

 34. oocita

 35. oogónium

 36. organogenezis

 37. ovum

 38. parietális peritóneum

 39. pericardiális üreg

 40. proctodeum

 41. pleurális üreg

 42. protostomia

 43. retroperitoneális

 44. szklerotoma

 45. scrotalis üreg

 46. spermatocita

 47. spermatogónium

 48. spermium

 49. stomodeum

 50. szomita

 51. thoracalis üreg

 52. viszcerális peritóneum

3.2.2. Tesztek (egyszerű választás)

 1. Mi az oogenezis?

  A) ivarsejtképződés folyamata

  B) petesejtek kialakulása a petefészekben

  C) megtermékenyítés folyamata

 2. Mi nem igaz a megtermékenyítés folyamatára?

  A) eredményeként kialakul a diploid zigóta

  B) a polispermia gát miatt a spermiumok nehezebben jutnak át a petesejt membránján, a zona pellucidán

  C) a hímivarsejtből csak a maganyag jut be a petesejtbe, ennek köszönhetően minden citoplazmatikus hatás anyai eredetű lesz

 3. Mi történik a gasztruláció során?

  A) gyors, egymást követő mitotikus osztódásoknak köszönhetően kialakulnak a csíralemezek

  B) a csíralemezekből kialakulnak az embrió szervkezdeményei

  C) intenzív sejtvándorlás zajlik le

 4. Mit jelent az oligoizolechithalis pete?

  A) a petesejtben közepes mennyiségű szikanyag van, mely egyenletesen helyezkedik el

  B) a petesejtben közepes mennyiségű szikanyag van, mely egyenlőtlenül helyezkedik el

  C) a petesejtben kevés, de egyenletesen elhelyezkedő szikanyag van

 5. Hogy hívhatjuk azt a petét, amiben sok szikanyag van, és az egyenlőtlenül helyezkedik el benne?

  A) megatelolechithalis

  B) poliizolechithalis

  C) oligoizolechithalis

 6. Milyen típusú az emberi petesejt?

  A) megatelolechithalis

  B) mezolechithalis

  C) oligoizolechithalis

 7. Melyik állat petesejtjében van a legtöbb szikanyag?

  A) kétéltűek

  B) madarak

  C) emlősök

 8. Mi igaz a meroblasztikus barázdálódásra?

  A) a szikanyag is részt vesz a barázdálódásban

  B) a petesejt vegetális pólusa nem vesz részt a barázdálódásban

  C)csak a vegetális pólus vesz részt a barázdálódásban, mert a szikanyag az animális póluson egyben marad

 9. Milyen barázdálódás jellemző az emlősökre?

  A) radiális holoblasztikus

  B) diszkoidális meroblasztikus

  C) rotációs holoblasztikus

 10. Hol található a blasztocöl?

  A) epiblaszt és hipoblaszt réteg között

  B) hipoblaszt réteg és a szikanyag között

 11. Mi igaz a Hensen-csomóra?

  A) mentén a sejtek bevándorolnak az embrió belsejébe, kialakítva ezzel a mezodermát

  B) a sejtmozgások irányítója, posterior rész felől az anterior irányba vonul

  C) anterior- posterior irányba mozog, mögötte a sejtek befelé vándorlása megáll, de a sejtmozgás nem, mindez a csíralemezek differenciálódásához vezet

 12. Mi nem igaz a gerinchúrra?

  A) más néven axiális mezoderma, mely indukálja a neuroektoderma kialakulását

  B) belőle alakul ki a gerincoszlop

  C) más néven chorda dorsalis, mellette alakulnak ki a szomiták

 13. Milyen struktúra alakul ki az intermedier mezodermából?

  A) vázizomzat

  B) szív

  C) kiválasztószervrendszer

 14. Mi nem jön létre a szomiták differenciálódásával?

  A) bőr kötőszövete

  B) gerincoszlop

  C) viszcerális izomzat

 15. Melyik csíralemezből származik a bélcsatorna hámja?

  A) ektoderma

  B) mezoderma

  C) endoderma

 16. Miből jön létre a környéki idegrendszer?

  A) dúclécsejtek

  B) velőcső

  C) szomiták

 17. Melyik szegmentált struktúra?

  A) laterális lemezmezoderma

  B) axiális mezoderma

  C) paraxiális mezoderma

 18. Mi nem igaz a csirkeembrió fejlődésére?

  A) a feji vég fejlődése erőteljesebb, mint a farki végé

  B) a posterior neuropórus hamarabb bezáródik, mint az anterior

  C) a fejlődés előrehaladtával nő a szomiták száma

 19. Melyik nem elsődleges agyhólyag?

  A) rhombencephalon

  B) prosencephalon

  C) diencephalon

 20. Mely agyi régió alakul ki a metencephalon hólyagból?

  A) nyúltvelő

  B) kisagy

  C) hipotalamusz

 21. Melyik csíralemezből alakul ki a pancreas hámja?

  A) ektoderma

  B) mezoderma

  C) endoderma

 22. Melyik csíralemezből alakul ki az orr érzékhámja?

  A) ektoderma

  B) mezoderma

  C) endoderma

MEGOLDÁSOK

 1. Mi az oogenezis?

  B) petesejtek kialakulása a petefészekben

 2. Mi nem igaz a megtermékenyítés folyamatára?

  B) a polispermia gát miatt a spermiumok nehezebben jutnak át a petesejt membránján, a zona pellucidán

 3. Mi történik a gasztruláció során?

  C) intenzív sejtvándorlás zajlik le

 4. Mit jelent az oligoizolechithalis pete?

  C) a petesejtben kevés, de egyenletesen elhelyezkedő szikanyag van

 5. Hogy hívhatjuk azt a petét, amiben sok szikanyag van, és az egyenlőtlenül helyezkedik el benne?

  A) megatelolechithalis

 6. Milyen típusú az emberi petesejt?

  C) oligoizolechithalis

 7. Melyik állat petesejtjében van a legtöbb szikanyag?

  B) madarak

 8. Mi igaz a meroblasztikus barázdálódásra?

  B) a petesejt vegetális pólusa nem vesz részt a barázdálódásban

 9. Milyen barázdálódás jellemző az emlősökre?

  C) rotációs holoblasztikus

 10. Hol található a blasztocöl?

  A) epiblaszt és hipoblaszt réteg között

 11. Mi igaz a Hensen-csomóra?

  C) anterior-posterior irányba mozog, mögötte a sejtek befelé vándorlása megáll, de a sejtmozgás nem, mindez a csíralemezek differenciálódásához vezet

 12. Mi nem igaz a gerinchúrra?

  B) belőle alakul ki a gerincoszlop

 13. Milyen struktúra alakul ki az intermedier mezodermából?

  C) kiválasztószervrendszer

 14. Mi nem jön létre a szomiták differenciálódásával?

  C) viszcerális izomzat

 15. Melyik csíralemezből származik a bélcsatorna hámja?

  C) endoderma

 16. Miből jön létre a környéki idegrendszer?

  A) dúclécsejtek

 17. Melyik szegmentált struktúra?

  C) paraxiális mezoderma

 18. Mi nem igaz a csirkeembrió fejlődésére?

  B) a posterior neuropórus hamarabb bezáródik, mint az anterior

 19. Melyik nem elsődleges agyhólyag?

  C) diencephalon

 20. Mely agyi régió alakul ki a metencephalon hólyagból?

  B) kisagy

 21. Melyik csíralemezből alakul ki a pancreas hámja?

  C) endoderma

 22. Melyik csíralemezből alakul ki az orr érzékhámja?

  A) ektoderma