8.2. Szívizomszövet

A szívizomszövet a harántcsíkolt izomszövet egyik fajtája. A vázizomszövettel szemben itt a hosszú, megnyúlt szívizomrostokat egyetlen jól körülhatárolható, Y-alakban elágazó egymagvú sejtek alkotják. A kontraktilis filamentumok rendezettsége megegyezik a vázizomnál leírtakkal, emiatt a harántcsíkolat rutin szövettani preparátumokon is jól látszik. A szarcomereknek a vázizomnál megismert csíkolata mellett a szövettani preparátumokon sötétre festődő, lépcsőzetesen elhelyezkedő csíkok is látszanak, ezek a discus intercalarisok vagy Eberth-féle vonalak. Ezek a párhuzamosan egymás mellett futó szívizomsejteket kapcsolják össze. Elektronmikroszkópos képeken jól látszik, hogy a discus intercalaris egy összetett sejtkapcsoló struktúra, amelyben a különböző adherens kapcsolatok a szívizomszövet mechanikai integritását biztosítják, míg a benne lévő réskapcsolatok, mint elektromos szinapszisok működnek, s lehetővé teszik, hogy a kontrakciós impulzusok átjussanak egyik sejtről a másikra.

Fénymikroszkópos felvétel patkány szívéből készült metszetről.(fehér nyíl-sejtmag) 1000x

Fénymikroszkópos felvétel patkány szívéből készült metszetről.(fekete nyíl-sejtmag) 400x