SZTE, TTIK, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
SZTE, TTIK, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Toldi József a biol. tud. doktora, egyetemi tanár
6726, Szeged ,Közép fasor 52., Tel.: +36 (62) 544-149, Fax: +36 (62) 544-291, email: mvaradi@bio.u-szeged.hu

   Telefonkönyv | ETR |                                                                                                                                                                                             English

DR. KIS ZSOLT

Személyes adatok:


Név: Kis Zsolt

Születési hely, idő: Szeged, 1966. augusztus 11.

Cím: SZTE, Élettani Szervezettani és Idegtudományi Tanszék,
Szeged 6726, Közép fasor 52.

Tel.: +36 62 544-381

Fax: +36 62 544-291

E-mail: zskis@bio.u-szeged.hu

Családi állapot: nős, 2 gyermek (Réka 1987, Petra 1991)

 

 

Tanulmányok és szakmai előmenetel:


1985-1989 Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged

 biológia-kémia szakos ált. isk. tanári diploma megszerzése

1989          Tudományos ügyintéző az SZTE Összehasonlító Élettani Tanszékén

1989-1992 József Attila Tudományegyetem, Szeged

                   biológia szakos középiskolai tanári diploma megszerzése

                   PhD fokozat megszerzése

2003-2004 Tudományos munkatárs az SZTE Összehasonlító Élettani Tanszékén

2004→       Egyetemi adjunktus

 

Dolgozatok:


Szakdolgozat:

kémia: Számítógépes programok szerves kémiából a Tanárképző Főiskola szerves kémia tankönyvének egyes témaköreihez 1989.

biológia: Neuragin izolálása patkány szomatoszenzoros kérgéből gélszűréssel és gélelektroforézissel 1992.

 

PhD értekezés: Plasztikus változások patkány központi idegrendszerében 2001

 

Tudományos aktivitás:


Kutatási témám az emlős központi idegrendszer, ezen belül az elsődleges szomatoszenzoros és motoros kéreg deprivációval ill. denervációval valamint kísérletes ischémiával indukált plaszticitásának vizsgálata elektrofiziológiai és neuromorfológiai módszerek alkalmazásával.

 

Oktatási aktivitás:


1996 óta vezetek gyakorlatokat (Összehasonlító élettan alapgyakorlat, Speciális vizsgáló módszerek és Válogatott fejezetek az élettan tárgyköréből) valamint előadást (Összehasonlító élettan) harmad–, negyed–, és ötödéves biológus és biológia tanár szakos hallgatóknak és levelező képzésben résztvevőknek. Ezen kívül előadást tartok a környezettan tanár és a környezettudományi szakos hallgatóknak Élettan alapjai címmel, valamint Az állati szervezet felépítése és működése című kurzus oktatásában. Aktívan részt vettem a BSc szinthez kapcsolódó tantárgyak tematikájának kidolgozásában, valamint a Farmakológus szakasszisztens felsőfokú szakképzés elindításához szükséges anyag létrehozásában.

 

Nyelvismeret:


Angol, középfokú C típusú nyelvvizsga

Orosz alapfokú C típusú nyelvvizsga

 

Társasági tagság:


Magyar Idegtudományi Társaság (MITT)

Magyar Élettani Társaság (MÉT)

The Federation of European Neuroscience Societies (FENS)

 

A tudományos munkásság összefoglaló adatai:


referált cikkek száma összesen: 21

ebből külföldi folyóiratban (konferencia absztrakt nélkül): 21

hivatkozások száma (önhivatkozás nélkül): 94

kumulatív impakt faktor: 68.384

nemzetközi konferencia absztraktok száma: 15

kumulatív impakt faktor: 8,813

 

Ösztöndíj:


Békési György Posztdoktori Ösztöndíj 2002-2005