SZTE, TTIK, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
SZTE, TTIK, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Toldi József a biol. tud. doktora, egyetemi tanár
6726, Szeged ,Közép fasor 52., Tel.: +36 (62) 544-149, Fax: +36 (62) 544-291, email: mvaradi@bio.u-szeged.hu

   Telefonkönyv | ETR |                                                                                                                                                                                             English

Digitális tananyag

 

Élettan gyakorlat Bsc. Diff 2011 tematika, vérnyomás görbe 1, 2,

Biológia alapjai gyakorlat névsor

Biológia alapjai gyakorlat handout 2011.09.14.

Digitális tananyag: Élettani gyakorlatok

Digitális tananyag: Az állati szövetek - gyakorlati praktikum

 

 

Az alapképzés során az Élettani Szervezettani és Idegtudományi tanszék a következő tárgyakat oktatja:

Összehasonlító élettan 1-2.

 

Biológia alapszakos hallgatók részére. Két-szemeszteres főtárgy (3 óra/hét), oktatása évi rendszerességgel.

Összehasonlító élettan DIFF gyakorlat

 

 

Biológia alapszakos hallgatók részére, Meghirdetve az őszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (4 óra/hét)

A biológia alapjai

 

 

 

Biológia, biomérök, infobionika szakosok hallgatók részére, de felvehető más TTIK-s hallgató által is. Meghirdetve az őszi szemeszterekben (a Növénybiológiai valamint a Mikrobiológiai Tanszékekkel közösen).

Toxikológia

 

 

Biológus, környezettudományi és környezetmérnök hallgatók részére, meghirdetve a tavaszi szemeszterekben, évi rendszerességgel.

Testi és lelki egészség

 

 

Biológia alapszakos hallgatók számára, meghirdetve az őszi szemeszterekben, évi rendszerességgel (2 óra/hét).

Állatszervezettan előadás 1-2.

 

Biológia alapszakos hallgatók részére. Két-szemeszteres főtárgy, oktatása évi rendszerességgel. (2 óra/hét)

Állatszervezettan gyakorlat 1.

 

Biológia alapszakos hallgatók részére. Meghirdetve az őszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (2 óra/hét)

Összehasonlító embriológia

 

Biológia alapszakos hallgatók részére. Meghirdetve az őszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (2 óra/hét)

Állatszervezettan (differenciált) gyakorlat

 

 

Sejt és Molekuláris Biológus Szakirányt választó, biológia alapszakos hallgatók részére. Meghirdetve a tavaszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (3 óra/hét)

Állatszervezettan (differenciált) gyakorlat ökológusoknak

 

Szupraindividuális szakirányt választó, biológia alapszakos hallgatók részére. Meghirdetve a tavaszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (3 óra/hét)

Sejtbiológia és élettan

 

Környezetmérnök hallgatók részére, meghirdetve az őszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (3 óra/hét)

Az állati szervezet felépítése és működése.

Környezettudományi hallgatók részére, meghirdetve az őszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (2 óra/hét)

Etológia

 

Biológia alapszakos hallgatók részére, Meghirdetve a tavaszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (2 óra/hét)

Mesterképzés (M.Sc. diplomával végződik)

Az állatok felépítése és működése

 

Biológia tanárszakos hallgatók részére, meghirdetve az őszi szemeszterekben.

Az állatok felépítése és működése gyakorlat

 

Biológia tanárszakos hallgatók részére, meghirdetve az őszi szemeszterekben.

Bioetika

Meghirdetve biológus és más szakos hallgatók részére (2 óra/hét)

Szabályozásbiológia – fiziológia

Biológus hallgatók részére, meghirdetve az őszi szemeszterekben.

Neurofiziológia alapjai

Biológus hallgatók részére. Meghirdetve a tavaszi szemeszterekeben.

Neurofiziológia alapjai laborgyakorlat

Biológus hallgatók részére, meghirdetve a tavaszi szemeszterekben (4 óra/hét).

Idegrendszeri betegségek és biológiai alapjaik

Biológus hallgatók részére. Meghirdetve az őszi szemeszterekben.

Neuronális ás gliális plaszticitás

Biológus hallgatók részére, meghirdetve a tavaszi szemeszterekben Dr. Párducz Árpáddal –SZBK- közösen

Pszichofarmakológia

Biológus hallgatók számára. Meghirdetve egyedileg (2 óra/hét).

Endokrinológiai gyógyszerfejlesztés a gyakorlatban

Biológus hallgatók részére, meghirdetve egyedileg (2 óra/hét).

Modern módszerek a neurobiológiában

Biológus hallgatók részére, meghirdetve egyedileg (2 óra/hét)

Angol szakfordítói szak kurzusai

Biológus hallgatók számára, több tanszék oktatójával közösen tartva. Meghirdetve az őszi és a tavaszi szemeszterekben.

Állatkísérletek az orvostudományban

(magyarul – angolul, felsőéves orvostanhallgatók és biológus valamint PhD-s hallgatók számára, meghirdetve az ÁOK által az őszi és a tavaszi szemeszterekben).

Az állatok felépítése és működése előadás

Biológia tanár mesterszakos hallgatók részére. Meghirdetve az őszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (2 óra/hét)

Az állatok felépítése és működése gyakorlat

Biológia tanár mesterszakos hallgatók részére. Meghirdetve az őszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (2 óra/hét)

A motoros működések neuroanatómiai alapjai gerinces állatokban szeminárium

Idegtudomány és humánbiológia szakirányt választó, biológus mesterszakos hallgatók részére. Meghirdetve az őszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (2 óra/hét)

A szenzoros működések neuroanatómiai alapjai a gerinces állatokban előadás

Idegtudomány és humánbiológia szakirányt választó, biológus mesterszakos hallgatók részére. Meghirdetve a tavaszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (2 óra/hét)

Összehasonlító neurobiológia laborgyakorlat

Idegtudomány és humánbiológia szakirányt választó, biológus mesterszakos hallgatók részére. Meghirdetve az őszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (4 óra/hét)

Az autonóm motoros rendszer szerveződése a gerincesek idegrendszerében előadás

Idegtudomány és humánbiológia szakirányt választó, biológus mesterszakos hallgatók részére. Meghirdetve az őszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (2 óra/hét)

A környezetélettan alapjai

Környezettudományi nappali és levelező szakos hallgatók részére, meghirdetve az őszi szemeszterben, évi rendszerességgel (2 óra/hét)

Vazoaktiv gázok mikrocirkulációs hatásai

Biológus mesterszakos hallgatóknak. Egyedileg meghirdetve (2 óra/hét)

A nitrogén-monoxid mikrocirkulációs hatásai

Biológus mesterszakos hallgatóknak. Egyedileg meghirdetve (2 óra/hét)

Fejezetek neuroendokrinológiából

Biológus mesterszakos hallgatóknak. Egyedileg meghirdetve (2 óra/hét)

Doktori képzés  (Ph.D.-val végződik)

Biológiai Doktori Iskola: Neurobiológia.

 

A Neurobiológia doktori program széleskörű és modern ismereteket nyújt a tárgykörben. A programban számos akadémiai és egyetemi intézet, tanszék részt vesz, melyek programja lefedi az idegrendszerrel foglalkozó tudományok széles területét (gerincesek központi rendszerének kísérletes vizsgálata: kérgi neuronhálózatok tanulmányozása, kísérletes epilepszia, neuroendokrinológia, neurokémia, neurofarmakológia, neuronális sejtbiológia, neuronális plaszticitás, neurodegeneráció, neuroprotekció, enterális idegrendszer vizsgálata.

 

 

Az alábbi intézetek, tanszékek vesznek részt a Neurobiológiai doktori programban:

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

 

Biofizikai Tanszék

 

Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék

 

MTA Szegedi Biológiai Intézete

 

Biofizikai Intézet

 

Biokémiai Intézet

 

Szegedi Tudományegyetem ÁOK

 

Anatómiai Intézet

 

Élettani Intézet

 

Neurológiai Klinika