SZTE, TTIK, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
SZTE, TTIK, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Toldi József a biol. tud. doktora, egyetemi tanár
6726, Szeged ,Közép fasor 52., Tel.: +36 (62) 544-149, Fax: +36 (62) 544-291, email: mvaradi@bio.u-szeged.hu

   Telefonkönyv | ETR |                                                                                                                                                                                             English

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

2003-  SZTE, TTK, Kari Gazdasági Bizottsági tag

2003-2008 Biológus tanszékcsoport vezető pénzügyi helyettese

2003  Ismeretterjesztő és népszerűsítő előadások tartása (DANA)

2004  Az SZTE, TTK, Összehasonlító Élettani Tanszék, szemináriumi terem felújításának menedzselése

2004-2006 Az SZTE, TTK, régi Biológiai épületének akadálymentesítési menedzsere

2005-  SZTE, TTK, Biológus Tanszékcsoport minősítő bizottságának tagja

2005-2007 Az SZTE, TTK, Új Biológiai épület építésének műszaki koordinátora

2005  A biológus BSC-MSC képzés szegedi akkreditációjában részvétel

2005-  Biológiai Alapjai gyakorlat kidolgozása

2006-  „Az Élettan Szegedi Oktatásáért és Kutatásáért Közhasznú Alapítvány” megalakításának lebonyolítása

2006  A Magyar Élettani Társaság Konferenciájának társszervezője

2006  Az SZTE, *TTK, Összehasonlító Élettani Tanszék, állatház felújításának menedzselése

(*Az intézmény neve 2008-tól: TTIK, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék)

2006-  A Biológiai épület igazgatója

2007  Vegyszertender bizottsági tag

2007  A Magyar Idegtudományi Társaság Konferenciájának társszervezője

2008  SZTE, TTIK, Biológus Doktori Iskola - törzstag

2008-  Az SZTE, TTIK, gazdasági dékánhelyettese

2008-2011 Az SZTE, „A Dél-alföldi Tudáspólus felsőoktatási infrastruktúrájának  fejlesztése” című pályázat  -TIOP-1.3.1/07/1 - „A” komponensének projekt menedzsere

Projektek